Kdor ne dela, naj ne je. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar menimo, da bi moral delati vsak, ki je za delo zmožen [Zgled 1], in kadar želimo poudariti, da ne moremo dobiti plačila, če ne delamo oziroma ne hodimo v službo. [Zgled 2]

Dobesedno razumevanje pregovora vodi v prepričanje, da mora biti vsak, ki ne dela, kaznovan z lakoto. [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Delo je nekaj, kar naj bi vsakdo počel, če je le zmožen delati ("kdor ne dela, naj ne je"). Zato ga ni treba posebej upravičevati. Prav nasprotno. Ne-delo (to, da ne hodiš v službo) terja pojasnilo. Opravičiti ga je mogoče s starostjo ("ne delam še - izobražujem se, da bi lahko delal specifično delo" ali "ne delam več - sem v zasluženem pokoju"), spolom ("ne delam, ker sem gospodinja, žena in mati: v službo hodi moj mož"), nesrečnimi okoliščinami ("nimam dela - ker sem ga izgubil ali ker ga še nisem dobil -, vendar bi rade volje delal") ali boleznijo, ki jo potrdi zdravnik ("ne morem delati, čeprav bi rad"). Delo torej ni vprašljivo: ljudje so vselej (nekaj) delali, delajo in bodo delali. FidaPLUS

[Zgled 2]
Kadar je vrednost vloženega dela A v neki enoti časa t enaka 0, je tudi plača enaka 0 ne glede na to, kako dolgo se tako ovrednoteno delo izvaja. Da za nič opravljenega dela ni plače, so intuitivno vedeli že naši predniki, ki so predstavljeno fizikalno enačbo znali povzeti s pregovorom: "Kdor ne dela, naj ne je." FidaPLUS

[Zgled 3]
Škofjeločan je svojo osnovnošolko večkrat kaznoval tako, da je morala ostajati v sobi, brez hrane, ki ji jo je na skrivaj prinašala mati. V pogovoru z očetom so policisti zvedeli za nauk, da "kdor ne dela, naj ne je". Oče ga je prakticiral od 1993. leta do 9. oktobra letos, ko je njegovo početje prišlo na dan. FidaPLUS

[Zgled 4]
Kdor ne dela, naj ne je, pravi slovenski pregovor in s tem obsoja na kruto smrt z lakoto 122.000 brezposelnih. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
kdor_ne_dela{,}_naj_ne_je
Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«