Keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že ak dvaja ľudia, resp. dve inštitúcie, ktoré vykonávajú tú istú činnosť, postupujú podľa rovnakého plánu, nemusia vždy dosiahnuť rovnaké výsledky, pretože sa prejavia individuálne rozdiely v schopnostiach a možnostiach oboch strán. Príslovie môže tiež kriticky poukazovať na fakt, že niekedy sú ľudia, ktorí robia to isté s rovnakým výsledkom alebo následkom, hodnotení rozdielne. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa s introduktormi typu: "Platí (staré) pravidlo / stará múdrosť ..." [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Zrazu advokátom tohto zákona z radov predstaviteľov SMK prekáža, že SR nekopíruje rumunský príklad, hoci doposiaľ sa aj nás usilovali presvedčiť, že sme spoločne s Rumunskom vytvorili akýsi protimaďarský front. Účelovosť tejto argumentácie sa takto demaskuje sama. Bukurešť by si však mali za príklad zobrať spomínaní činitelia z iného dôvodu. Kým predstavitelia maďarskej menšiny v Rumunsku zohrali veľmi pozitívnu úlohu pri vyjednávaní rumunsko - maďarského kompromisu, na Slovensku sa pasujú do polohy hlavných advokátov problémových postupov oficiálnej Budapešti! Opäť platí to známe: Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Určite treba zdôrazniť, že nikomu, kto je zainteresovaný do polemiky s maďarskou stranou, a teraz už i s predstaviteľmi maďarskej menšiny na Slovensku, nejde o potláčanie legitímnych očakávaní občanov SR, ktorí sa hlásia k maďarským koreňom. Práve naopak, sme pripravení na diskusiu a na hľadanie takých riešení, ktoré podobné očakávania naplnia. Musí sa to však diať na báze partnerského dialógu, keď jedna strana flagrantne neporušuje všetky písané i nepísané zásady medzinárodného práva. Slovo 2002/2; bez hraníc

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Radim Hladík strašne chcel vykĺznuť z jazzrockového a artrockového chlievika a v každom rozhovore zdôrazňoval, že chce robiť pesničky - avšak keď Semelka s pesničkami prišiel, Hladík sa zľakol a odmietol ich vydať pod hlavičkou M. Efektu. A pritom moje dnešné uši ma presviedčajú, že skladby Ptáky když kroužkujou, pouštěj, Šaty z šátků alebo Známe se dál patria k tomu najlepšiemu, čo M. Efekt kedy nahral. V porovnaní s reedíciou albumu M. Efektu SVĚT HLEDAČŮ sa človeku tisne na myseľ porekadlo, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Na prelome 70. a 80. rokov bola Česká republika domovom artrockových skupín. Olympic s Prázdninami na Zemi, Bacily s Planetáriom, M. Efekt, Progres II s Dialógom s vesmírom, Synkopy so Slnečnými hodinami a ešte veľa ďalších skupín predstupovalo pred publikum s ambicióznymi audiovizuálnymi projektmi. Jednou z nich boli už spomínané Synkopy. Po svojom odchode z M. Efektu sa do nich vrátil klávesista a spevák Oldřich Veselý. http://www.inzine.sk/article.asp?art=1114; S


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Okrem vyššie uvedených prírodných aromatických látok je Bombay Sapphire obohatený ešte o diskrétnu chuť mandlí a škorice. Kvalitný gin sa dá - na rozdiel od koňaku, bourbonu či kalvadosu - vyrobiť kdekoľvek. Napríklad Old Herold Gin, vyrábaný v Slovenskej republike, je celkom príjemnou náhradou za pravý gin, rovnako ako český Kord Gin alebo Old Dry Gin. Napriek tomu však platí pravidlo, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Priznám sa, že nie som veľmi naklonený pitiu čistého ginu. Chápem však, že mnohým ľuďom je chuť holého destilátu milá a príjemná a dávajú jej prednosť, nanajvýš si svoj kalíšok ginu obohatia zelenou olivou. Širšie pole pôsobnosti nachádza gin v miešaných nápojoch. Najklasickejším z nich je martini. Keď povieme martini, nemáme na mysli značku vermútu Martini, ale miešaný nápoj z akéhokoľvek kvalitného bieleho alebo suchého vermútu a ginu (alebo vodky). Ako vermút odporúčam predovšetkým značky Martini ... http://www.inzine.sk/article.asp?art=1812; Čas na pohárik


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Síce to nahnevalo riaditeľa ZŠ na Ulici 1. mája , ale problém nemedializoval, ani sa neoháňal tvrdeniami diskriminácie svojej školy. V tom období totiž tiež opravoval telocvičňu. Prípad cirkevnej školy bol už iný? Keď pred časom vyšla skupina ľudí so snahou privatizovať NsP Snina, bol to šľachetný čin smerujúci k záchrane nemocnice. Keď s tou snahou pred rokom vyšli traja sninskí lekári, bol to trestu hodný čin smerujúci k ich obohateniu. Takže v Snine platí staré latinské príslovie: „Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.“ Nie je preto lepšie nerobiť nič?“ Pripravila: Jana Pavlíková Nezabudnuteľná diskotéka pre malých aj veľkých. V takomto duchu sa nieslo jedno zasnežené, pre niekoho obyčajné sobotné popoludnie. Pravoslávna mládež sa 22. januára stretla opäť na tradičnom podujatí v MsKS v Snine. Túto akciu skvele zorganizovalo Bratsvo pravoslávnej mládeže na čele v spolupráci s katechétmi Valikou a Vitalijom. Po úvodnom pomodlení pozdravil prítomných aj napriek zdravotným problémom okresný pravoslávny arcidekan o. Haverčak. Sninské noviny 2005/07

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Ak mobilizátorom volebnej účasti v domácich voľbách bol tretí sektor a mienkotvorné osobnosti, v prípade tých posledných nebolo z tejto strany počuť veľa. Obávam sa, že to bolo preto tak, lebo práve v týchto vrstvách bolo opakovane počuť hlasy o socialistickej Európe v ostrom kontraste k proreformnému – slobodnému – zvyšku západného sveta. Z toho hľadiska bola najnižšia účasť vo voľbách z členskych krajín EÚ skutočným celospoločenským výkonom. Záverom: Aj po víkendových voľbách teda platí stará múdrosť: keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté. Zdá sa, že v SMER - e je už z tohto dôvodu nad čím rozmýšľať, zatiaľ čo premiér sa dnes usmieva a raduje. Fico, slow down! Jozef Kovalčík Smer zas prepadol vo voľbách, hoci, ako je zvykom, predstiera opak. Potopila ho, samozrejme, nízka účasť voličov, najmä tých jeho. Otázne v tejto chvíli je, prečo Ficovi prívrženci neprišli na tieto voľby, no rovnako i to, prečo od neho vždy odskočia v rozhodujúcich momentoch, ... Nové slovo 2008-05-06

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="keď"] []* [word="dvaja"] []* [word="robia"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«