Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že když dva lidé či dvě instituce vykonávají tutéž činnost podle stejného postupu, nemusí být výsledek ani zdaleka stejný, protože nelze podcenit vliv individuálních schopností ani roli jejich původního záměru. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Pravdivost přísloví je někdy zpochybněna. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Když dva dělají totéž, není to totéž. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Když dva např. říkají
totéž, nemusí to být to samé. [Doklad 4]
Dělají-li dva totéž, nemusí být výsledek stejný.

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se nejčastěji vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Narkoman, který testuje různé kombinace psychotropních látek, je nepochybně osoba málo úctyhodná - ale když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Přesně to totiž dělal také Jan Evangelista Purkyně. Prostřednictvím vlastních smyslů zkoumal účinky nejrůznějších farmak nevyjímaje ani některé jedy nebo silné drogy, například opium, alkohol, kafr, terpentýn a další. Často psychotropní látky různě kombinoval, aby zjistil, jak se jejich účinky ovlivňují. Právo, 19. 2. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Nakonec by totiž domácím mělo být zřejmé, že i přes to, co se stalo, pomoc a pochopení nepotřebují oni, ale uprchlíci. Masakr v kosovském Gračku by měl světové společenství přimět k objektivitě Když dva dělají totéž, je to totéž Gračko a Račak. Dvě kosovské obce, které od minulého pátku nepojí pouze podobnost názvu. V obou vesnicích totiž byli zabiti lidé. V obou případech také dosud nejsou známi vrazi, a proto o příčinách jejich smrti můžeme jen spekulovat. Hospodářské noviny, 27. 7. 1999

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Nebo nemohl? Není exodus jako exodus K nejošidnějším znaménkům patří rovnítko. Je tak svůdné, tak snadné! Nesnáší však přibližnost, vyžaduje přesnost a ověřitelnost. Když dva dělají totéž, není to totéž. To, co se nyní děje v Kosovu, k rovnítku přímo svádí. Tím spíše, že pro mnohé Čechy je Balkán především rájem pro navzájem se vraždící divochy. Jednou zabíjí Albánec Srba, podruhé Srb Albánce, nevybereš si. Mladá fronta DNES, 19. 6. 1999

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Představení v královéhradeckém kině Alfa začínají ve 20 hodin. Loupežník: realismus a imprese v jednom recenze Pro vystižení hlavní myšlenky poetické komedie Karla Čapka Loupežník, kterou ve Východočeském divadle v Pardubicích nastudoval František Laurin, nejlépe poslouží pořekadlo: "Když dva říkají totéž, nemusí to být vždy to samé". Téma lásky se v díle odvíjí hned v několika rovinách. Ohnivá mladá, vášnivá a nesmlouvá láska Loupežníka a dívky Mimi vzdoruje rodičům, jejichž láska je plná strachu, rozumu a mírné sobeckosti, i zbytku světa. Mladá fronta DNES, 11. 1. 2000

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Dostat se v USA na práva je stejně těžké jako u nás Při pohledu na srovnávací tabulky musí být každému nápadný vysoký podíl vysokoškoláků v téměř celé populaci Spojených států. Právě v tomto případě je ovšem třeba vzít v úvahu, že vykazují-li dva totéž, nemusejí mít na mysli úplně totéž. Univerzitní vzdělání v USA se, jak známo, dělí na nižší a vyšší, přičemž to nižší, byť i čtyřleté, nelze srovnávat se čtyřmi lety například na naší technice, na právech nebo na medicíně. Hospodářské noviny, 12. 5. 2000

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="dva"]{0,2}[word="totéž"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«