Keď kocúr nie je doma, myši majú bál.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie opisuje správanie sa ľudí, keď po odchode nadriadeného, dozoru alebo vyššej autority si náhle ostatní ventilujú svoje potlačované chúťky, chovajú sa nedisciplinovane a bez zábran [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy používa s aktualizáciou komponentu "bál". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 4] [Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Len letmo si pamätala, že včera sa jej prisnil hrozný sen, v ktorom Jello zomrel a Richard mu ukradol srdce. Ben mal zvláštny pocit, keď vsúval kľúč do zámky, otváral dvere do bytu a zažínal svetlo. Uvidel obývačku, ktorú dôverne poznal, ale ich improvizovaný tanečný parket bol zaprataný kartónovými škatuľami. Z políc zmizli knihy a z vitrín porcelán. Vari sa Ellen sťahuje? Vošiel do kuchyne. Na pulte stál poloprázdny pohár arašidového masla. Usmial sa. Do hája, pomyslel si, keď kocúr nie je doma, myši majú bál. V budúcnosti na to dá pozor. V kuchyni pri telefóne stále visel jeho zoznam klientov, podľa ktorého zvyčajne potvrdzoval stretnutia na ďalší deň. Ellen ho nestrhla. Možno tušila, že sa raz vráti. Sadol si a začal vytáčať čísla, akoby neprešli dva mesiace, akoby tá nehoda s vrtuľníkom neobrátila všetko naruby, akoby život pokojne plynul v zabehaných koľajach. Všetci boli radi, že sa vrátil. Aké ľahké je vrátiť sa späť do normálneho života. Douglas, Kirk: Posledné tango v Brooklyne. Bratislava: Ikar 1997.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
No aby si sa mi už neukázal na oči! Raz sa po dlhšej zahraničnej ceste rozptyľoval v prešporskom panskom kasíne. Bolo to práve prvého apríla. Keď gróf prišiel horko - ťažko trochu do nálady, pristúpil k nemu istý priateľ figliar a tajnostkársky mu pošepol: – Ach, priateľ môj, byť tebou, nesedel by som si tu tak pokojne. Vari nevieš, čo sa v Bojniciach robí? Veď o tom už aj tu v Prešporku vrabce čvirikajú. Veru, keď kocúr nie je doma, myšiam je hej! Tak sa bojnický pán dozvedel, že kým je on preč, v Bojniciach fašiangy nemajú konca. Jeho správca usporadúva deň čo deň lumpačky, orgie. Z panskej pivnice kotúľajú sudy vína, decimujú kŕdle hydiny. Cigáni hrajú o dušu do bieleho rána. Gróf sedel chvíľu ako omráčený, potom zmizol z kasína a uháňal prvým vlakom do Bojníc. Prišiel v noci a zo stanice sa uberal pešo. Privítalo ho pravé polnočné ticho. Obišiel ukradomky všetky budovy. Striehol a načúval. Nižnánsky, Jožo: Bojnické kamenné dukáty. Bratislava: Mladé letá 1969.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Ružu trháme vtedy, keď kvitne. Tá mokrosť je veľmi nepríjemná. Celý som polepený. Ani predkožka sa mi nevrátila na miesto. Radšej si ju stiahnem. Oj! Dvojmetrový dlháň a žena, ktorá mu nesiaha ani po pupok. On dlhý, ona krátka. On veľký, ona malá. Rapľujú mi hodinky. Akoby mi chodili podľa vetra. Ktovie, či ten chlap nemá v sebe nejakú magnetickú silu, lebo zastanú mi vždy vtedy, keď on. Zrejme presne v tom okamihu. Keď kocúr nie je doma, myši majú hody. Spomínam si, že som sa na ne posledne pozrel na Pili Lane. Bude v tom nejaký magnetizmus. Za všetkým na svete je magnetizmus. Aj zem priťahuje a sama je priťahovaná. Zapríčiňuje to pohyb. A čas? Čas je chvíľa, počas ktorej trvá pohyb. Keď sa zastaví jedno koliesko, postupne sa zastavia aj ďalšie. Všetko so všetkým súvisí. Podľa magnetickej strelky sa dozviete, čo sa deje na Slnku, na hviezdach. Malý kúsok ocele. Priblížite magnetickú vidlicu. Joyce, James: Ulysses. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Jej predstavitelia chcú, aby Bonn dodržal slovo, ktoré dal kancelár Kohl. V septembri totiž vyhlásil, že má byť hotová do konca roka. To zasa nesedí Mníchovu a CSU, ktorí ako patróni sudetských Nemcov by chceli miešať karty vo vysokej politike. Ako sa všetko skončí, to sa zrejme ukáže, až keď sa kancelár vráti z Ázie a povie svoje konečné slovo. Ale ukazuje sa, že aj v Nemecku nastáva situácia známa z porekadla: Keď kocúr nie je doma, myši majú raj. Kým ruský prezident Boris Jeľcin prechádza poslednými prípravami na operáciu srdca, premiér Viktor Černomyrdin, ktorý ho počas zotavovania zastúpi na čele krajiny, sa venuje budovaniu svojho nového image. Ministerský predseda, ktorý bol väčšine Rusov známy ako strohý byrokrat, sa v pondelok v relácii komerčnej NTV predstavil v teplejších farbách : vo vysielaní pod názvom Neznámy jazdil 58 - ročný Černomyrdin na vodnom skútri, kolísal vnuka na kolene, hral na akordeóne ruské ľudové piesne a nezaprel ani svoju lásku k vodke a pekným ženám. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 30.10.1996


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Šimko vyhlásil, že vláda bude privatizovať, aj keď parlament už nepracuje. Inak by sa vraj vzdala svojich ústavných právomocí! O týždeň však už otočil : privatizovať sa nebude — sľúbili sme to predsa voličom! Príčina zmeny stanoviska je však omnoho prozaickejšia. KDH jednoducho nepripustili dostatočne blízko k privatizačnému válovu. Sporiteľňa, poisťovňa, Benzinol, VSŽ a ďalšie privatizačné sústa sú zatiaľ pre KDH nedostupné. Preto je hrozno kyslé. Ako huby po teplom daždi v posledných týždňoch vyskakujú podivuhodné priame predaje lukratívnych podnikov. Parlamentný kocúr nie je doma, privatizéri majú raj. Ministerstvo privatizácie našlo zaľúbenie v pozoruhodnej schéme. Priamo predá do zahraničia najmenej 51 percent akcií, 46 percent ponúkne do kupónky a 3 na reštitúcie. Zahraniční privatizéri majú prakticky splatiť len zlomok ceny podniku. Zvyšok sa im odpúšťa, ak tieto peniaze investujú do rozvoja teraz už vlastnej firmy. Kupónoví účastníci privatizácie, obdobne ako v prvej vlne, sú len na ozdobu a vzbudenie dojmu. Sústredených 51 percent akcií v rukách zahraničného majiteľa znamená úplné ovládnutie firmy. uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu SME. Denník. Bratislava: Petit Press 24.09.1994.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="kocúr"] []* [lemma="nie"] []* [lemma="doma"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«