Když kocour není doma, myši mají pré. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví se říká v situaci, kdy je nepřítomen člověk, který má za ostatní zodpovědnost nebo je řídí. Jeho nepřítomnost umožňuje porušovat normy a obvyklá pravidla jednání. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

V korpusu je přísloví zastoupeno i dokladem, který vysvětluje jeho původ. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Když kocour není doma, mají myši pré. [Doklad 2]
(Když) kočka není doma, myši mají pré. [Doklad 3] [Doklad 4]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

V dnešní době existuje dost zmíněných Panelákových dětí. A to hlavně díky tomu, že kariéra rodičů je teď asi víc 'in'. Rodič dospívá k vrcholu kariéry a v tom čase pro práci obětuje hodně. Má však dítě, které je tím pádem nuceno být doma. A kdo z nás by chtěl mít za společnost čtyři stěny? Čím starší je, tím víc si uvědomí, že když kocour není doma, myši mají pré. Vědí, že jakmile rodiče opustí byt a nechají ratolest, ať se zabaví třeba televizí, knihou..., mohou odejít také. Prostě se vypařit jako pára nad hrncem, sotva zaklapne klika. Dokonce i přes zákaz. Večer z dravých šelem plných volnosti udělá andílky. Deníky Bohemia, 28. 7. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Prezidenti mají pré Přestože slovníky označují pré za hovorové, nevyskytuje se v současné češtině zas tak moc často. Nanejvýš je zaslechneme v pořekadlu "když kocour není doma, mají myši pré", tedy mají volno, zvůli. Termín se k nám dostal z německého karbanického slangu (ein Prä haben, mít přednost). Původ lze asi hledat ve francouzském avoir la préférence téhož významu. Ostatně i v hráčské češtině se dosud užívá slov preferans. Hospodářské noviny, 31. 1. 2003

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Říkám lidi, ale měli jsme tři písařky, později i jednu sekretářku. Občas jsem zůstala doma psát, pak jsem se náhodou vrátila a v nakladatelství nikdo nebyl. Pomyslela jsem si, že když kočka není doma, myši mají pré. Musela jsem na vše dohlížet a na tom skončilo celé moje psaní. Jak jste se vlastně seznámili? Byla to láska na první pohled ? Salivarová: Vůbec ne. Spíš lásky hra osudná. Poznali jsme se na svatbě mé sestry. Deníky Bohemia, 9. 10. 2004

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Málokdo se při návštěvě obchodu či společnosti setkává s jejím majitelem, a tak se ocitá u zaměstnanců. Někteří z nich v duchu známého úsloví "kočka není doma, myši mají pré", po zaklapnutí dveří za šéfem povolují v úsilí o co nejlepší reprezentaci firmy. Zcela logické je, že pokud se někde klient nesetká s vřelým přijetím, jen těžko se ještě někdy vrátí. Mladá fronta DNES, 20. 7. 2000

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="doma"]{0,3}[word="pré"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«