Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy olyan a sorsunk, amilyenné alakítjuk; ki mint intézi dolgait, olyan eredményt várhat. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Tizenkét, munkával kapcsolatos " mítoszra " szeretnénk felhívni a figyelmét, amelyeknek többségét bizonyára ön is ismeri, sőt hangoztatja, gyakorolja. Amilyen a munka, olyan a jutalma E szerint a hiedelem szerint az eredmény egyenesen arányos az eléréséért hullatott verítékkel. Rengeteg szólás, közmondás látszik ezt alátámasztani: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Hamar munka ritkán jó. Minél keményebben dolgozom, annál jobban élek. És említhetjük még Edison mondását, miszerint A zseni egy százalék ihlet, és kilencvenkilenc százalék kemény munka. Ha valaki legközelebb azt mondja, hogy a sikerhez kemény munka vezet, kérdezd meg tőle, kié? Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Kötelezettségek sorozata az élete ? Szokott bűntudatot érezni el nem végzett feladatok miatt ?; Szerző: FELDOLGOZÁS; Dátum: 2001/04/06

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az ultimátum. A baseball és a softball meghonosodása Magyarországon. Túljelentkezés a Gróf Széchenyi István Gimnáziumban, némi komplikációval. Hősünk hű hitvese Madách Imre halhatatlan művét idézi. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Pracli Joe abban az időben úgy aludt, mint a tej, legfeljebb az fordult elő, hogy olykor a Haza Sárikájáról álmodott. Ehhez képest igazán semmiség volt az a kis malőr, hogy a klubház újjáépítése során a Kossuth-díjas építésvezető kilencven fokkal elfordítva rakta maga elé az edzőterem tervrajzát, minek következtében a terem nem fért el az épületben. Az építésvezető a tettek embere volt, ő bontotta le a diósgyőri nagykohót, ezért nem sokat töprengett. Áttörette a klubház falait, hogy elférjen a terem, ami azt eredményezte, hogy a födém megrogyott. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Pracli Joe az óriástörpék országában; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1997

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
- Az őrző-védő kutyának a küszöbön a helye! A papa egy közmondással búcsúzott. - Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! Herkules kapásból válaszolt. - Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát! Végre mindenki elvackolódott, és mindenki megtalálta a helyét. Békés szuszogás töltötte be a szobát, mosolyogtak álmukban, nagy nyugalom szállt a szívükre, mert érezték, hogy mindenki hazaérkezett! Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A házőrző macska; Szerző: Csukás István; Dátum: 2002

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az életünkre törnek, ahogyan meg is ígérték. A rövid és határozott válasz így hangzik: - Én figyelmeztettem önt a népharag lehetőségére. Valóban így történt. Meg azt is mondotta, hogy ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Kőzáporban. Szegény nép! Mi mindent ráfognak! Valaki át akar szökni a határon, a nép elkapja, gumibottal félig agyonveri, veséjét, máját szétroncsolja. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Fülesek és fejszések között; Szerző: Sütő András; Dátum: 2001

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Mert mindig igazat kell mondani! Csakis a tiszta igazat! Mert a hazug embert hamarább utolérik, mint a sánta kutyát! Bizony! Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát! Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok! Tarka kutya, tarka ló, hazug ember egy se jó! - Milyen igaz! - bólogatott Jenő. - És mégis, merre kell mennünk? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Csukás István Nagy meséskönyve; Szerző: Csukás István; Dátum: 2001


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«