Komu čest, tomu čest. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že každému člověku, který vykonal záslužnou věc, náleží patřičné ocenění a úcta. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je někdy uvedeno v biblickém kontextu. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Komu čest, tomu sláva. [Doklad 3]
Komu čest, tomu čest, pastýři troubu. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se používá především v citátové podobě. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Největší Češi 20. století. Užitečná sonda do vlastních řad se zdařila a před námi černé na bílém vyčnívá pět jednoznačných vítězů. Mezi řádky se prodírá otázka, co anketa vlastně prozradila? Především: komu čest, tomu čest. Pokud jde o první místo, žádné překvapení jsme si nenadělili. TGM na vrchol hitparády patří a podiv by spíše vyvolalo, kdyby se na něm neobjevil. Vzhledem k letopočtu ho v tomto století stěží někdo významově přeroste. Lidové noviny, č. 126/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest. ( Z Listu Římanům od apoštola Pavla ; 13,1-13,7 ) Kdo jsou křesťané? Jsou to lidé, kteří sehnali dohromady nevědomce z nejhorší lidské spodiny a lehkověrné ženy, slabostí svého pohlaví k bludu náchylné, a zřizují bohaprázdné spiklenecké sdružení chátry ... Hospodářské noviny, 22. 12. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Jaký dojem na vás udělala formace Nazareth?" Se skupinou Nazareth už jsem vystupoval několikrát, ale s jinou kapelou. Tentokrát jsme se spolu opili až v druhé půlce turné. Je pravda, že na pódium lezli členové Nazarethu zásadně posilnění alkoholem. Ale komu čest, tomu sláva, protože oni prostě umí, i když jsou střízliví nebo opilí. Jsou to zkrátka profesionálové každým coulem." Toto turné se konalo u příležitosti vydání desky Byl to hráč. Proč jste se tímto způsobem rozhodli připomenout tragicky zesnulého zpěváka Richarda Kybice? Deníky Bohemia, 19. 2. 2004

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Své židle si neudrželi ředitelé Národního divadla a památkového ústavu. Zkrátka zemětřesení jako hrom. Rozpoznat hranice mezi tím, k čemu mandát mám, a k čemu už ne, je věc politického umu i vkusu. Našinec by řekl komu čest, tomu čest, pastýři troubu. Nerozezná - li to politik, volič určitě. Deníky Moravia, 12. 10. 2006

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="komu"]{0,1}[word="čest"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«