Čast komur čast.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar koga spoštujemo, cenimo zaradi njegovih zaslug, dejanj. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]
S pregovorom izkazujemo spoštovanje [Zgled 1] [Zgled 2] in nakazujemo potrebo po priznavanju določenih zaslug. [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Pregovor pozna pravopisno različico, zapis z vejico. [Zgled 1] [Zgled 4]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic#

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]

Kar zadeva igralce: prav dobro vedo, da imajo možnost 1:7 in da bodo imeli opravka s tekmovalnostjo, komolčarstvom itd., glej zgoraj, a se kljub temu prostovoljno spuščajo v areno, nam v zabavo. Podobni so gladiatorjem. Ave, Caesar, morituri te salutant. Čast, komur čast, jaz že ne bi šel. FidaPLUS


[Zgled 2]

... te moram opozoriti, da ravno v zamejstvu, v vseh časih raznih oblastnikov, je bila zamejska duhovščina z nekaterimi škofi, edina obramba našega jezika in kulture, čeprav večinoma relegirana v cerkvenih krogih. Skoraj totalna zamejska duhovščina so bili pravi Čedermaci in so prenašali veliko breme zatiranja, pa ne samo v predvojnih časih, ampak tudi po vojni in to na eni in drugi strani meje na Primorskem. Čast komur čast. http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=forum&op=viewtopic&topic_id=37096&forum=118&post_id=1658397 (Dostop: 6. 5. 2010)


[Zgled 3]

Toda da na enakem kulturnem podnivoju ravnajo v Ljubljani, in to leta 2003, je že pod vsem, kar si še tak pesimist še zmore predstavljati. In čast komur čast vsaj za tisto, kar si zasluži: zahodno od Ravbarkomande, se pravi od rapalske meje, so že pred šestimi, sedmimi desetletji znali, kako se takšnim rečem streže in tu in tam je kakšna sled tudi ostala. Nova beseda


[Zgled 4]

Saj tudi davke plačujete zato, ker so tisti, ki jih izterjavajo, božji izvrševalci. Dajte vsem, kar jim gre: davek, komur davek, pristojbino, komur pristojbina, strah, komur strah, čast, komur čast. Nova beseda


Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
čast_komur_čast


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«