Číslo Mají se učící naučit německo-česká přísloví, která vyjadřují následující aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičení k významovému okruhu
3b Koncentrace stejných nebo doplňujících se elementů s pozitivními nebo negativními důsledky nebo shoda v charakteru nebo jiném jevu Čeština Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje)
7b Síla a stabilita naděje, ale také zdrženlivost při očekáváních Čeština Hoffnung (Naděje)
11b Stálost, pomíjivost a podoby lásky v životě Čeština Liebe (Láska)
15b Dominance a projevy pravdy a potrestání lži Čeština Wahrheit (Pravda)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«