Číslo Mají se učící naučit německá přísloví, která vyjadřují následující aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičení k významovému okruhu
1a Zdůraznění podobnosti na základě příbuznosti, příslušnost ke skupině něbo unifikace Němčina Ähnlichkeit
2a Soustředění se na vlastní osobu z egoizmu, smysluplných ambicí, přehnaného pocitu sebehodnoty nebo náhrady Němčina Egozentrismus
3a Koncentrace stejných nebo doplňujících se elementů s pozitivními nebo negativními důsledky nebo shoda charakteru nebo v jiném jevu Němčina Gemeinsamkeiten
4a Získání, udržení nebo poškození tělesného a /anebo duševního zdraví Němčina Gesundheit
5a Štěstí nebo ztráta štěstí Němčina Glück
6a Uvědomělé a rychlé jednání jako recept na úspěch nebo požadavek Němčina Handeln
7a Síla a stabilita naděje, ale také zdrženlivost při očekáváních Němčina Hoffnung
8a Vědomá lež nebo nevědomý podvod Němčina Irreführung-Täuschung
9a Získání nebo zaměření se na dosud získané kompetence a nevyhnutnou vytrvalost při jejich rozvoji Němčina Kompetenz-Beherrschung
10a Učení jako celoživotní náročný proces, který by měl začít brzy, aby byl úspěšný Němčina Lernen
11a Stálost, pomíjivost a podoby lásky v životě Němčina Liebe
12a Normy chování a další normy jako míra a hranice pro vlastní jednání Němčina Pflichten-Standards
13a Odplata vlastních negativních zkušeností /zážitků nebo škodolibost a předpověď vlastní možné odplaty Němčina Revanche
14a Klamný obraz skrytých vlastností a jeho změna s určitým časovým odstupem Němčina Unter der Oberfläche
15a Dominance a projevy pravdy a potrestání lži Němčina Wahrheit
16a Význam jistých okamžiků a delší časové období jako oprávněný nebo neoprávněný produktivní element, kterým je možno obhájit jednání Němčina Zeit
17a Zobrazení protikladů nebo dvou extrémů pro znázornění více aspektů Němčina Zwei Seiten

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«