Číslo Majú sa učiaci naučiť slovinské príslovia, ktoré vyjadrujú nasledujúce aspekty? Jazyk úloh a cvičení Úlohy a cvičenia k významovému okruhu
1b Zdôraznenie podobnosti na základe príbuznosti, príslušnosti ku skupine alebo unifikácie Slovinčina Podobnost (Ähnlichkeit)
2b Sústredenie sa na vlastnú osobu z egoizmu, zmysluplných ambícií, prehnaného pocitu sebahodnoty alebo náhrady Slovinčina Egozentrismus (Egocentrizem)
4b Dosiahnutie, udržanie či poškodenie telesného a/alebo duševného zdravia Slovinčina Gesundheit (Zdravje)
10b Učenie ako celoživotný, náročný proces, ktorý by mal začať skoro, aby bol úspešný Slovinčina Lernen (Učenje)
12b Normy správania sa a iné normy a záväzky ako miera a hranica vlastného konania Slovinčina Pflichten-Standards (Obveznosti-standardi)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«