Krv nie je voda.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie odôvodňuje postoj, , že rodinné či príbuzenské vzťahy sú, napr. pri konfliktoch, najdôležitejšie a treba ich uprednostniť. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie s apoužíva vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Mimochodom, životná múdrosť „Všetky ženy sú krásne, len my málo pijeme“ platí aj pri zámene pohlavia, preto pozor! Aby ste po prebudení z etanolového spánku nemuseli bojovať s akútnou túžbou odrezať si ruku, na ktorej vám leží poloplešaté indivíduum slintajúce zo sna. Kvantum príležitostí ponúkajú rodinné udalosti ako svadba alebo pohreb príbuzného. V čerstvej pamäti mám fascinujúcu vetu z filmu Štyri svadby a jeden pohreb: „Budeš družička, budeš mať sexu, koľko chceš.” Krv nie je voda, takže nezáväzný, roztopašný sex s bratrancom má svoj zakázaný pôvab. Neodporúčam ho však v prípade plánovania spoločnej cesty životom dekorovanej potomkami. Chcete snáď, aby sa vaše deťúrence ponášali na vás — a nie na zmutované ninja korytnačky! Deviati z desiatich genetikov neodporúčajú. Rovnako nevhodné a tak trochu morbídne mi pripadá aj flirtovanie ťažkého kalibru na kare. Predstavte si, ako svojej šesťročnej dcérke vysvetľujete, že s ocinkom ste sa do seba na prvý pohľad zaľúbili „ na babičkinom pohrebe, len čo sa naše oči... http://www.inzine.sk/article.asp?art=8607; Ženy, deti a iné gýče

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Billy sa bude musieť vzdať svojho pohodlia. Predtým , než čakala dieťa, by takto nikdy nerozmýšľala. Ale teraz je to iné. A Zenia sa napokon bude musieť pobrať. Charis bola pre ňu učiteľkou, ale ak sa Zenia odmietla čokoľvek naučiť, to už je jej vec. Čo je veľa, to je veľa, počuje Charis hlas starej mamy. Košeľa je bližšia ako kabát, a krv nie je voda. Povie to najprv jednému a potom druhému. Zenia je prvá. Večerajú spolu zapekané fazuľky z konzervy a mrazený hrášok. Vtedy Charis nebola taká úzkostlivá, čo sa organických látok týka. Jednoducho nebol na to čas. Billy je znovu v meste. "Budem mať bábätko," vyhrkne nad broskyňovým kompótom z konzervy. Zenia sa necíti dotknutá, rozhodne nie tak, ako sa obávala Charis. Ale neodohrajú sa ani priania a gratulácie, či ženské objatie a pochopenie, nepotľapká ju po ruke. Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Vo veršoch Miláčik, neplač... ak sa ťa budú pýtať povedz: Neviem, moja pamäť je zrkadlo, na ktoré mi dýchli. Hovorí, že by sme sa nemali oddávať trpkým spomienkam ale ísť životom ďalej a radšej zabúdať – Kúpim ti glóbus, čo sa pekne krúti, a budeme cestovať. Sedem mŕtvych oceánov podomieľa brehy pamäti. Ale na druhej strane Osienčim, Kremnica a Lidice by mali byť výkričníkmi a ľudstvo by malo zabrániť ich opakovaniu - bude stará studňa a bude vedro krvi. Nepi z nej. Krv nie je voda, nepi z nej. Súčasne sa vracia k Františkovi Kaplánkovi a jemu podobným ľuďom, ktorí sú spravodlivo potrestaní a kričia „ je nám tu zima, chceme ísť domov “. V závere básne dominuje motív domova a rúk. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu a od sĺz. Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať. (domov poskytuje istotu, úkryt pred zlým svetom, ochranu a teplo pokoja ) ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť. http://www.referaty.sk 2005-10-17


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Vo vrecku mal som pečať otcovu, odliatok veľkej štátnej pečate. List podpísal som a zas poskladal, zapečatil a vrátil v podobe, že nikto na ten podvrh nepríde, v to ráno prepadli nás piráti, a ďalej už vieš. L: Preboha! Čo to znamená? Kiež mozog vysuší mi strašný žiar ! Preslané slzy, vyhaste mi zrak! Za tvoju biedu ktosi platí daň, čo svojou ťarchou dych mu vyrazí! Májová ruža, sestra, Ofélia! Je možné, aby rozum dievčaťa bol jako život starca krehunký? Krv nie je voda, krv sa nezaprie : kus z toho, čo si cení najdrahšie, daruje tomu, kto je najdrahší. L : - to ostrie navyše / pomažem jedom, ktorý predal mi akýsi mastičkár: jed zabíja, / keď čo len kvapkou vnikne do krvi.] ... Ofélia má pohreb. Leartes s Hamletom išli bojovať. Hamlet vyhrával. Leartesov jedovatý meč ho poškriabal. http://www.referaty.sk 2005-10-17

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Ukazuje sa, že aj pri tomto type súčasný jazyk vo viacerých prípadoch uprednostnil explicitnejšiu formu, akoby sa v ňom staršia implicitnejšia podoba parémie pokladala za príliš nápadnú. Pravda, treba zaznamenať, že už zostavovateľ zachytil pri viacerých jednotkách aj varianty, ktoré sa navzájom líšili práve väčšou alebo menšou mierou explicitnosti. Tak pri prvej z uvedených jednotiek Krv nie voda... autor zachytil aj variant Krv nenie voda ani mlieko (77), ktorú možno pokladať za istý prechod medzi elipticky stavanou pôvodnou jednotkou a jej explicitnejším súčasným variantom Krv nie je voda. Aspoň stručnú poznámku si napokon vyžadujú parémie s defektnou konštrukciou, s anakolútom vo svojej stavbe. V sledovanej zbierke nachádzame takýto prípad tohto druhu : Kto má mrcha ženu, netreba mu chrenu, iskrí sa mu v očiach (62). Ako vidieť z uvedeného príkladu, vybočenie tu súvisí s ďalšími vlastnosťami jednotky. Jozef Mlacek (Red.) - Studia Academica Slovaca 26

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="krv"] []* [lemma="voda"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«