Kto spí, nehreší#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že v spánku nie je človek vystavený pokušeniam a teda nemôže robiť nič zlé. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Toto príslovie sa v súčasných textoch vyskytuje zreidkavo. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Čo ste to prišli hľadať ? — spýtal sa Andrej. Starec sa usmial. Znovu zažmurkal, potom si prstami pretieral oči, dupkal nohami, otriasal zo seba sneh. — Zápalky potrebujem, — povedal. Andrej vytiahol škatuľku, starý mu ju vzal a hneď si ju strčil do vrecka. — Ešte idem tuto, k Nietschneiderovi. V udiarničke mu visia bravčové rebrá a paprčky. No ja odrežem radšej zo šunky. — Naozaj? — čudoval sa Andrej. — Nietschneider už spí. — Pán môj! Kto spí, ten nehreší a kto nehreší, je svätý. Nerušme Nietschneiderovu svätosť ! No šunku stvoril boh na to, aby naše hriešne a reptavé ústa boli nasýtené. Vám darujem túto fujavicu. — Ukázal na tancujúci sneh. — Hľa! Ako plachta sa povlečie za vami a pozakrýva vaše zahnojené stopy. — Zamieril do Nietschneiderovej záhrady. Andrej šiel za ním. Pes začal brechať. Starý pobehol k nemu a čoskoro ho utíšil. Niekoľkokrát ho pohladil, potom odišiel k udiarni, z ktorej sa ešte trochu dymilo. Šikula, Vincent: Povetrie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1968.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Ty, Gregor, zostaneš tu, a ja musím podľa rozkazu nášho delikventa k pánu kapitánovi doviesť — Napred!' zakričal na mňa, akoby ani kvapky zemianskej krvi v mojich žilách nekolovalo. Hľaďže, hľaď, pomyslel som si, aký ti je toto kokoš, a že vraj delikvent! Však som nikoho nezabil, boh ma vidí, hoci som vojak — však som spal, a kto spí, nehreší. To som ešte nepočul, že by bola kedy slávna sedria ((lat.) Vyšší (krajský) súd.) moju starú ako delikventku pred súd postavila, že v noci chrápe, ako čo by dosky pílil, a na to ani nemyslí, že som sa päť rokov trápil, kým som na to privykol. No dobre, mal som čisté svedomie a tak som sa čerta nebál, a pánboh ma zas opustiť nemohol; tak som s ním išiel, až ma zaviedol k pánu kaprálovi. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514672492&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
V stoličnom dome trkotali medzi sebou, že ich ani čert nerozumel; ktosi povedal, že to vraj po maďarsky. Či reku po maďarsky, či nemecky, mne to všetko jedno; ja obidve reči síce dobre počujem, ale aj rovnako nerozumiem. Nuž ale, pravda, my roľníci všetko nemusíme vedieť. Pred voľbou všetci Slováci ako molčianska – ej, ba radšej turčianska – repa, a teraz – ani chýru ani slychu. Kto spí, ten nehreší. Pekne — krásne som pri tom vrelom – ale bolo aj teplo v sále – stolično — krajinskom rokovaní v kútiku za dverami usnul v Pánu. Moji kamaráti už ako kláty v rúbanisku okolo mňa chrápali – len raz zavolá pán Osvícený: „Ticho, roľníci, nespite tak hlasno, však pre vás ani rokovať nemôžeme! Keď sa o krajinské veci nestaráte, môžete radšej doma kvokať!“ – A to mal, pánubohuprisám, pravdu. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=515435771&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="spí"] []* [word="nehreší"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«