Kdo spí, nehřeší. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že ve spánku není člověk vystaven pokušení a nemůže dělat nic špatného. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#


Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Lepší a funkční varia téhož zní: „V balíčku máš 12 bonbónů. Na každou hodinu jeden. Pokud tu kterou hodinu řekneš sprosté slovo, pak ti jeden bonbón sebereme.“ Tedy i když dítě ve vzteku opakuje jedno sprosté slovo, tak to nevydrží celý den, kromě toho jde odpoledne spát a jak známo ze starých učebnic morálky: Kdo spí, nehřeší, tedy jistě mu večer zůstanou alespoň dva bonbóny. http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/umenirodicovstvi.htm

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«