Lásku si nevynútiš.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Liebe (Láska).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, ži citovú náklonnosť nemožno vynútiť, ale môže vzniknúť len spontánne. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
V jednom sa nemýli - s pribúdajúcimi rokmi ženy naozaj túžia po sexe viac. Dokazujú to aj nedávne výskumy, pri ktorých zistili, že vo veku od 21 do 24 rokov dosahuje orgazmus iba šestnásť percent opýtaných. Vo veku od 25 do 34 rokov už dvadsaťjeden percent a vo veku 35 až 50 rokov dokonca tridsať percent žien. Čiže, čím staršia, tým viac radosti zo sexu. Ani to vám však nedáva právo, aby ste k sexu svojho manžela nútili. Platí staré známe - lásku si vynútiť nemôžeš... Skúste sa s ním však pozhovárať, možno zistíte, prečo túži len po pokoji. n ( bub ) Herci vyvádzali Tradičné derniérovské žartíky si neodpustili herci z divadelného muzikálu Kleopatra, ktorý sa po 138 reprízach lúčil so slovenským javiskom. Keď senátori pri vražde Cézara panovníka namiesto bodnutí plieskali mečmi po zadku, publikum najprv nevedelo, čo si má myslieť. Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2005, roč. 59, č. 1.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Si ešte mladý a ocitol si sa na novom mieste – prečo to neskúsiť znovu ?” “Všetko je možné, ale nie s Lizzie Lockovou.” “Prečo sa s ňou chceš teda oženiť?” vyzvedal sa Donovan a v oku sa mu zaiskrilo. “Lebo si myslím, že nemala ľahký život, a cítim k nej bratskú lásku. Ako sám viete, pán Donovan, lásku si nemožno vnútiť nasilu. Keby sa to dalo, azda by som si prikázal milovať Lizzie Lockovú. Ale čosi také neprichádza do úvahy. Strávili sme spolu rok v Gloucesterskej väznici, a nič.” “Takže tvoje úmysly nie sú také chladné, ako sa zdalo. Máš pravdu, lásku si nemožno prikázať.” Slnko zapadlo za skaly na západnom brehu zátoky, vysielajúc dlhé pozlátené lúče. Stephen Donovan tam sedel a hĺbal o vrtkavosti ľudského srdca. McCullough, Colleen: Morganovo šťastie. Bratislava: Ikar 2001.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="láska"] []* [lemma="vynútiť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«