Ljubezni ni mogoče izsiliti.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen#

Pregovor pomeni, da je ljubezen čustvo, ki se razvije spontano in nanj ne moremo vplivati. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Ljubezni se ne da izsiliti. [Zgled 4]

Ljubezni ne moreš izsiliti. [Zgled 5]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic#

da lema: dati

moreš lema: moči

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Ljubezni ni mogoče izsiliti, ne moremo je kupiti, še manj pričarati. Prav zaradi tega, ker je brezpogojna - ali pa sploh ni ljubezen. Zgodi se, ko jo najmanj pričakujemo, ko se najmanj nadejamo, da bo nekdo tako usodno začel usklajevati in povezovati svoje energije z našimi. Tisti nekdo ni eden vpletenih. Je višja sila, ki ima za to dobre razloge in je njena naloga zbližati dva človeka zato, da bosta v odnosu pridobila potrebne lepe in slabe izkušnje. FidaPLUS

[Zgled 2]

Na svoja čustva težko vplivamo neposredno, in ljubezni ni mogoče izsiliti. Zdi se mi zelo dobro, da si odprli temo, o kateri ne slišimo pogosto. Kar nekaj žensk se ob prvem otroku sprašuje, ali je mogoče tudi drugega otroka imeti tako rad, ali je sploh mogoče, da se taka čustva ponovijo. Večina potem že v času nosečnosti ali kmalu po rojstvu drugega otroka začuti, da se počasi (ali celo nenadoma) njihova čustva spreminjajo, da sprejemajo otroka, da ga imajo rade in podobno. Včasih pa do tega ne pride spontano. http://med.over.net/forum5/read.php?123,2321255 (Dostop: 6. 5. 2010)

[Zgled 3]

Ljubezni ni mogoče izsiliti, pravo partnerstvo je tisto, v katerem prejemaš v enaki meri, kot daješ. Nisem prenehala verjeti v ljubezen, čakam na tistega, ki me bo sprejel takšno, kot sem. FidaPLUS

[Zgled 4]

"Zaradi tega se nikar ne počutite krivo." Betty jo je prijela za roko. "Bo že prebolel. Ljubezni se ne da izsiliti." FidaPLUS

[Zgled 5]

Ne znam si izboriti sreče zase. S poskusi pri ženitovanjskih posredovalnicah in drugih posrednikih se mi je le potrdila misel, da ljubezni ne moreš izsiliti, ker je v igri drug človek, človek s svojimi potrebami in željami. Življenje samo mi je pokazalo, da najbrž še ni čas za to in da se vse zgodi, ko pride čas za spremembo. Kljub temu spoznanju pa ostaja praznina. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
#1ljubezen_#1biti_#1mogoč_#1izsiliti

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«