Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že je mnohem lepší vyřešit dlouhotrvající problém, rázně, třeba i bolestivě, než prodlužovat nejistotu a utrpení. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Obecně bývají státní podniky neefektivní, ztrátové, prolezlé korupcí. Tytéž jevy ohrožují i privatizaci, a to tím více, čím déle se vleče. Státní vlastnictví je prostě poukázkou na problémy a plně o něm platí: lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. Mladá fronta DNES, 28. 4. 1998

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
hrůzný konec


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«