Radšej hrozný koniec ako hrôza bez konca#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že niekedy je lepšie ukončiť trápenie naraz, ako dlhodobo predlžovať stav utrpenia. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Radšej koniec s hrôzou, ako hrôza bez konca. Lieber Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Generálny riaditeľ Ján Butkovský priznáva, že zamestnancom dlhujú za júl a august 6,5 milióna Sk, podlžnosti na zákonných odvodoch dosahujú sumu 23 miliónov Sk, zadlženosť voči bankám charakterizuje ako 100 - percentnú. O rozpustení spoločnosti a zastavení výroby však neuvažuje, hoci by nešlo o výnimočnú situáciu. V roku 1991 bola ekonomika vtedajšieho krupinského závodu š. p. ZŽS Detva taká kritická, že nezostávalo len zastaviť výrobu nakladačov UNC 060 a prepustiť všetkých 800 pracovníkov. Radšej hrozný koniec ako hrôza bez konca - povedali si manažéri a zabuchli dvere za existenciou zadlženej továrne. Vlastníkom podniku sa stala Všeobecná úverová banka, ktorá voči nemu uplatnila záložné právo. Neskôr predala ladom ležiaci výrobný komplex Výrobnému a obchodnému združeniu s. r. o. Krupina za 170 miliónov Sk, čo zodpovedalo aktuálnej účtovnej hodnote. Časom sa výrobný program závodu ZŤS premenovaného na Hontianske strojárne, a. s., ustálil na nakladačoch typu Locust 750 a odmínovacích zariadeniach značky Božena. Profit 1998/10

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Obavy z ďalšieho vývoja na Blízkom východe odrádzajú ľudí. Spotrebiteľské výdavky navyše ochromuje aj nepriaznivá ekonomická situácia v USA, neistota na trhu práce a klesajúce kurzy akcií. Tento vývoj však nepociťujú len výrobné podniky a sektor služieb, ale aj médiá a reklamný sektor. Niet preto divu, že čoraz viac obyvateľov USA podporuje skoré rozhodnutie o vojne v Iraku. O to viac, ak sa skončí rýchlo aj s veľkými stratami. Presne podľa motta: koniec s hrôzou je stále lepší ako hrôza bez konca. Hospodárske noviny 03/03


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Ak dá vývoj za pravdu britskému ministrovi zahraničných vecí Douglasovi Hurdovi, začne sa nový "cyklus rastúceho násilia" alebo, ako predpovedal analytik londýnskeho inštitútu pre medzinárodné štúdie, krvavý kúpeľ, ktorému nebude môcť Západ zabrániť. Tieto a podobné vyhlásenia hodnotí časť médií ako pokrytectvo. „Po niekoľkoročnom utrpení je Bosniakom skoncovanie s ním, hoci aj v hrôze, možno milšie než hrôza bez konca,“ napísal v piatok rakúsky Die Presse. Otázkou je, čomu môže ešte Západ v Bosne zabrániť. Jeho dvadsaťšesť rukojemníkov - vojakov OSN - stále zostáva v rukách Srbov (podľa tvrdenia Srbov je rukojemníkov len pätnásť), hoci podľa posledných sľubov by mali byť v najbližšom čase prepustení. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 19.6.1995


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Prečo Palestínčania, ktorí vo všetkých doterajších vojnách len strácali, idú opäť do boja ? Z dvoch dôvodov. Aby na seba pritiahli pozornosť – a možný zásah – sveta podľa vzoru Kosova z jari 1999. A tiež preto, aby štátnosť vybojovali (ohňom a mečom), a nezískali ju len z prostej „milosti okupanta“. Nech už je to akokoľvek, z tejto kombinácie nevychádza nič dobré. Práve ona vedie k presvedčeniu, že radšej koniec s hrôzou než hrôzu bez konca. Predovšetkým pod vplyvom vývoja situácie na Blízkom východe, ktorá je v týchto dňoch centrálnou témou, sa takmer nijaká pozornosť nevenovala výsledkom portugalských parlamentných volieb. Pred dvoma týždňami tak viac - menej v tichosti prešlo víťazstvo konzervatívcov nad socialistami doterajšieho premiéra Antonia Guterresa. Vzhľadom na tesný rozdiel by sa, pravda, dalo diskutovať o tom, do akej miery ide o skutočne presvedčivé víťazstvo pravice. Domino Fórum 2002-04

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="hrozný"] []* [lemma="koniec"] []* [lemma="hrôza"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«