Lepší je chorobám předcházet než je léčit. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje poznatek, že je lepší odhalit negativní charakter nějaké věci předem a hned odstranit její podstatu, neboť odstranění jejích následků by totiž mohlo být náročnější a nemuselo by přinést očekávaný efekt. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Prevence těchto různých potíží je tedy víc než nutná. Lepší je chorobám předcházet než je léčit. Umět zvládat dobře stres a udržet si tak dobrý výkon, cítit se dobře po stránce duševní i fyzické a mít se svým okolím dobré vztahy není vůbec podružnou záležitostí. Problémem stresu se zabývá zdravotnictví a statistiky dokazují, že v posledních letech je to problém závažný. http://jak.ill.cz/zvladnout_stres.php

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«