Lepšie je chorobám predchádzať, ako ich liečiť #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Gesundheit.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje poznanie, že je lepšie rozpoznať negatívne následky nejakej veci vopred a podľa toho konať, aby sa človek vyhol dodatočnému naprávaniu škôd. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytuje s rôznymi doplňujúcimi aktualizačnými komponentmi. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Radšej chorobám predchádzať, ako ich liečiť. [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Účinnejšie chorobám predchádzať, ako ich liečiť. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 8]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
Zástupný komponent1
Zástupný komponent2
Zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár
[Doklad 9]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Ivan Engler , kde prednášal o terapii ionizovaným kyslíkom, teda o metóde, v ktorej je uznávaným odborníkom. Tiež prednášal Nemec Prof. Christoph Lucke na tému „Dekubitus v domovoch dôchodcov - gavaliersky delikt, alebo téma pre prokurátora..." Na našu otázku čo je cieľom medzinárodnej konferencie nám za organizátorov odpovedal primár geriatrického oddelenia pri Nemocnici s poliklinikou v Prešove MUDr. František Németh: "Chceme poukázať na fakt, že je lepšie chorobám predchádzať, ako ich liečiť a aj v geriatrii existuje prevencia. Správne liečenie pacienta v strednom veku, zabráni, aby sa vo vyššom veku trápil s vážnou chorobou, ktorá ho pripúta na lôžko, alebo vyžaduje vysoké náklady na liečenie." Prvýkrát v histórii Reimanových dní diskutovali o ošetrovaní pacientov aj zdravotné sestry. Popri odborných diskusiách, nevynechali ani také témy, ako je ošetrovateľský proces v geriatrii, pracovná záťaž sestier, ale aj duchovný rozmer ošetrovateľstva. Snažíme sa o komplexný prístup. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/10

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Žiaľ, po skončení liečby vlasy opäť vypadávajú a ženám (10 až 20 % postihnutých) sa táto forma liečby vôbec neodporúča. Postupujúcu plešivosť odstraňuje tzv. vlasová mikrotransplantácia, ktorú však priamo podmieňuje množstvo vlasov, čo ostali. Začarovaný kruh... Čoraz obéznejšie deti Najnovší liek na chudnutie orlistat zabraňuje organizmu absorbovať 30 % skonzumovaných tukov. Jeho dlhodobé užívanie sa však neosvedčilo, preto stále platí «Lepšie chorobám predchádzať, ako ich liečiť». Už aj preto, že od roku 1986 sa zdvojnásobil počet obéznych detí, ktoré tvoria 13 % mládeže. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že genetické predispozície nevysvetľujú fenomén v celej jeho komplexnosti. Do hry vstupujú aj spoločensko - ekonomické faktory, resp. nezdravá životospráva. Preto dietetici dvíhajú varovný prst a upozorňujú, že umeniu správneho stravovania sa treba priúčať od útleho detstva... http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=182674165&corpname=prim-4.0-public-al


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Yacca nie je liek, odstraňujúci bolesti a kŕče, ale prostriedok, ktorý pôsobí dlhodobo svojím čistiacim vplyvom. Tým, že vyčistí naše cievy, žalúdok, črevá a ďalšie orgány, obnovuje ich činnosť až k prvopočiatku. "Teda, každý z nás, aj ked je relatívne zdravý, by si podľa vás mal prečistiť telo?" Preventívne by mal aj každý zdravý človek vybrať štyri škatuľky ročne. Je jednoduchšie a aj lacnejšie chorobám predchádzať, ako ich neskôr zdĺhavo liečiť. Ja sám ju užívam šesť rokov nepretržite, a to aj vo zvýšených dávkach. Takto trvale ju užíva skupina 125 ľudí, na ktorej skúšame, či neškodí. Za ten čas sme nijaké negatívne zmeny nezaznamenali. Golden Yacca sa totiž v organizme nemetabolizuje, s ničím sa nezlučuje, nič nespomaľuje ani neurýchľuje, koná si len svoju čistiacu prácu. Podobne ako saponát len cez telo pretečie. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 16.8.1997


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Neštípe, tlmí bolesť, ničí baktérie i plesne. Je vhodný aj pre deti a nesmie chýbať v cestovnej batožine. Uvedené indikácie sú zaručené len na Tea Tree olej Australian Bodycare. Podrobnejšie informácie o použití žiadajte s letákom v lekárni ( cena od 178 Sk alebo u dovozcu: Australian Bodycare Poprad 0907 906 906 a 052 / 77 24 454 Editorial Vo všeobecnej mizérii okolo slovenského zdravotníctva sa potvrdzujú všetky úslovia a porekadlá, ktoré kedy kto vyslovil v súvislosti so zdravím. Počnúc starogréckym „radšej chorobám predchádzať ako ich liečiť“ až po moderné „najlacnejšie zdravie je to, čo si nemusím kupovať“. Preto k vám vlastne pravidelne prichádzame s Kvalitou života. Zdravý životný štýl, teda kombinácia starých, starších i prastarých skúseností s rozumným uplatňovaním objaveného a znovuobjaveného má silu nielen pomôcť udržať zdravie zdravým, ale vo väčšine prípadov aj obnoviť ho u tých, ktorým sa oslabilo. Hospodárske noviny 03/07

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

To platí najmä o výbehoch pre žrebčeky, ktoré sa z bujnosti vo výbehu hrajú, zápasia a prenasledujú sa a tým by mohlo dôjsť k úrazom. Na druhej strane kobylky sa pohybujú menej, preto ošetrovateľ pri chladnejšom počasí, ich popoháňa bičom, aby boli stále v pohybe. Chov koní 22. Pastva koní - spôsoby a význam Chov koní 23. Ochrana koní pred chorobami Pri ochrane koní pred chorobami sa musíme riadiť zásadou, že je účinnejšie chorobám predchádzať, než ich liečiť. Prevencia koní pred chorobami je súbor ochranných opatrení pred chorobami, a predbežných zákrokov proti vzniku a šíreniu chorôb. Nepriamo sa chorobám prechádza tým, že sa na plemenitbu vyberajú a používajú iba zdravé a konštitučne silné jedince, ako aj tým, že sa kone dobre a správne kŕmia. Bezprostredne sa kone chránia pred ochorením tak, že sa zamedzí styk chorých koní so zdravými, taktiež sa zamedzí vstup hydine, psov, mačiek a cudzích osôb, vtákov, hlodavcov, hmyzu do maštale. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=267871426&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="chorobám"] []* [lemma="predchádzať"] []* [lemma="liečiť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«