Máš-li škodu, o posměch se nestarej. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví obsahuje výzvu, aby se člověk, který utpěl ztrátu nebo škodu, zaměřil na její odstranění a nedbal na posměch svého okolí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
V tom sebou teta trhla a poskakovala směrem k domu. Uviděla totiž dědečka, který právě s doktorem Vlachem přicházel, a patrně s ním chtěla mluvit dřív než já. Potom se s nimi vracela a velmi rychle dědečkovi něco vykládala. Starý pán ji poslouchal roztržitě a přitom se usmíval na slečnu Barboru a vlídně ji kynul. Když došli k nám, dědeček právě říkal, že to snad není možné, a ptal se, kde je klíč. Teta řekla, že to je právě to, klíč je pryč. Dědeček řekl, že jakmile opadne voda a bude zbudován nový most, můžeme poslat pro zámečníka. Do té doby, že to Milouš musí nějak vydržet. Teta se zatvářila kysele a servírovala nám přísloví máš-li škodu, o posměch se nestarej. http://cactuses.blog.cz/0710/saturnin-zdenek-jirotka

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«