Malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie opisuje skúsenosť, že s tým, ako deti dospievajú, pribúdajú aj rodičovské problémy s ich výchovou. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Odvtedy sa pes šťastne a slobodne preháňa po dvore, brat ho venčí a keď nestihne, musí s ním ísť otec. Otec sa rozčuľuje, že kedysi pes slúžil človeku a teraz - svet je celkom naruby - človek musí slúžiť psovi, ale nikto jeho sťažnosti nepočúva. Brat mu na to raz povedal - keby sme ho nemali, kto by ťa privítal, keď prídeš z roboty? Otcovi pomykalo sánkou a zostal ticho. Len si potom polohlasne mrmlal čosi ako: malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti, ale ani to nikto nepočúval, ani Sojka, ani Paľko, ani pes, ktorý začal počúvať na meno Bobuľko. Nanečisto Teraz je leto, zima dávno pominula. Bobuľko je u nich už pol roka a darí sa mu dobre. A všetkým ostatným členom rodiny tiež. Občas ich stmeľuje, občas sa kvôli nemu hádajú. Najviac ho miluje Paľko a on zasa Paľka. Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Medzi matkou a dieťaťom bola vždy silná citová väzba. Ľud to obrazne vyjadril prirovnaním motivovaným domácim roľníckym prostredím: "Dieťa ide za matkou, ako teliatko za kravou ". O nesmiernej materinskej láske svedčia aj výpovede" Milé materi decko, čo by hneď slepé bolo" a "Najhoršie decko najviac mater na rukách nosí". Starostlivosť o deti si vždy vyžadovala od matky veľké obete, najmä preto, že "deti s chorobou vyrastajú". Pravda, "malé deti, malé starosti, veľké deti, veľká starosť". A "zlé deti - najväčšia žalosť rodičom". A veru stáva sa, že "i na dobrej slivke grman rastie", a preto si taká matka zažalostila: "Dieťa, kým je malé, hryzie chlieb, ale keď je veľké, hryzie srdce. "No" materina modlitba zo dna morského vyníma". Poslanie matky v rodine je neoceniteľné, lebo " deti bez rodiča, ako voz bez oja". SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.5.1995


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti - naozaj? Rozhodla som sa urobiť súkromný prieskum, či platí toto pravidlo. Miesto: 3-izbový panelákový byt na 8. poschodí Predmet výskumu: moje deti Trvanie experimentu: 21 rokov. Postup bol nasledovný: Mám štyri deti s minimálnym vekovým rozdielom. Viete si predstaviť, koľko som mala práce a starostí, keď boli malí. Už len pri ich základných životných potrebách. No vedela som, že to nestačí, chcela som im dať aj svoju lásku a dobre ich vychovať. A tak som sa s nimi hrala, rozprávala a vysvetľovala, učila rôzne užitočné i zábavné veci ako bicyklovať, plávať, lyžovať, štrikovať, šiť, variť, piecť... Ale predovšetkým som ich chcela naučiť zodpovednosti, čestnosti, úprimnosti, láske k druhým a ďalším dôležitým veciam. Či sa mi to aj podarilo, by vedeli povedať druhí. http://nemcokova.blog.sme.sk/c/178631/Male-deti-male-starosti-velke-deti-velke-starosti-naozaj.html


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="malý"] []* [lemma="dieťa"] [lemma="malý"] []* [lemma="starosť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«