Mindenkinek megvan a maga bogara. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy mindenkinek lehetnek saját szokásai, nézetei, amelyeket tolerálni illik, még ha nem is akarjuk őket követni. [Példa 1] A magyarban nem túl gyakori kifejezés, kevés írásos adatot találni rá.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
- Nem éppen. Hogy is mondjam csak... Az utcalányoknál. - Teringettét! - csóválta a fejét Forgó. - Pedig igazán finom öreguracska volt, az isten nyugosztalja, de hát mindenkinek van valami bogara... Mondják, Apponyi Albert s Tisza István is el-ellátogatott ilyen helyekre. Az én szegény jó lakóm valósággal bolondult a fehérnépekért... Hm! Az ellentétek vonzzák egymást - gondolta Forgó -, ezen az alapon kerülhettem én ide. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Édes teher; Szerző: Jékely Zoltán; Dátum: 1982

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«