Na hrubý pytel, hrubá záplata. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že nevhodné nebo nezdvořilé chování si zaslouží obdobný postoj ze strany dotčeného. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často objevuje v aktualizovaném kontextu v transformované podobě. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Na hrubý pytel hrubá záplata. [Doklad 3]
Na hrubý pytel patří hrubá záplata. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Silná osobnost z něj jenom sálala a celou dobu liberecké fotbalisty povzbuzoval. I po otřesných kiksech. Otočil se a zařval. Nezvolil slova diplomata, byl na slovní teroristy z řad libereckých fanoušků sprostý jako dlaždič. Ale zvolený způsob "na hrubý pyte, hrubá záplata" zabral. Do konce zápasu nevyšla ze sedadel, obsazených obstarožními hulváty, už ani jedna sprostá nadávka. My ostatní, slušní jsme za to robustnímu fanouškovi v duchu poděkovali. A možná v sobě najdeme příště tolik síly, že si to s nimi slovně vyřídíme sami Mladá fronta DNES, 22. 9. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Havla vláčeli blátem. Tehdy nikdo z přítomných námi zvolených zástupců nenašel odvahu proti hulvátským a lživým řečem vystoupit. Způsob, jakým se paní Dagmar svého muže zastala, odhodivši masku distinguované dámy, vejde do dějin a řekl bych, že nikoliv hanlivě. Vždyť na tak hrubý pytel se jiná záplata ani přišít nedá. Nedlouho potom Havlův život visel na vlásku. Denně jsme vídali nevyspalou, starostmi poznamenanou tvář prezidentovy ženy. Jakou v této chvíli svému muži byla oporou, dalo se jasně rozpoznat. Lidové noviny, č. 240/1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Tenkrát jsem dal svůj hlas pro sebe, protože dva roky před tím, než Senát vznikl, ODS proklamovala, že předsedou Senátu bude pan Filip Šedivý. Tenkrát jsem si řekl - na hrubý pytel hrubá záplata. A to už po druhé neudělám." Blesk, 17. 12. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Šéf rakovnické policie rozprášil před rokem na území svého okresu sraz skinheadů dříve, než se stačili srotit, a má být za to potrestán. Rozum zase zůstává jednou stát. Všichni víme, co je skinheadské hnutí zač. Na hrubý pytel patří hrubá záplata. Soustava orgánů, které se ve státě mají starat o pořádek, bezpečnost a právo, projevuje v čele se soudy až příliš často nemohoucnost a slabost téměř bezzubou. Mladá fronta DNES, 16. 9. 1998

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="pytel"]{0,3}[lemma="záplata"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«