Na hrubé vrece hrubá záplata.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje postoj, že nezdvorilé, provokatívne alebo neslušné správanie si zaslúži rovnaký postoj zo strany dotknutého. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Na hrubé vrece patrí hrubá záplata. [Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch často uvádza introduktormi typu "Platí porekadlo/príslovie/ľudová múdrosť ..." [Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Verím, že slušnosť a úcta napokon prerazia, pretože zachovávajú dôstojnosť aj človeku, ktorý je zlý. Aj voči zlému človeku sa možno správať slušne a úctivo, ale aj primerane razantne a jasne mu ukázať, že jeho spôsoby nestrpíme a že sa dokážeme voči nim postaviť. Ide o to, či v to veria aj naši mladí, alebo či sú naučení fungovať podľa známeho: na hrubé vrece hrubá záplata. Spytujeme sa, kde je záruka, že sa nebudú rovnako arogantne správať, keď už dnešných rozkrádačov a klamárov nebude a keď budú vládnuť oni sami? Čo by ma malo presvedčiť o tom, že dokážu byť slušní a úctiví voči svojim politickým rivalom, keď to nedokážu teraz? Naozaj sú ich irónia a neúcta ospravedlnené iba tým, že reagujú na Mečiara? Tak málo im stačí? Jeden mocichtivý a neslušný človek stačí na to, aby sa sami znížili na jeho úroveň? SME. Denník. Bratislava: Petit Press 20.7.1998

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
V skutočnosti chcú prispieť k oslabeniu Mečiara, v niektorých prípadoch chcú pomáhať SDKÚ a možno nechtiac tým v skutočnosti len zvyšujú volebný výsledok Smeru a ANO. Je to legitímny cieľ, nie je však nepoctivé, že to nepovedia na rovinu? Súhlasím, že ak niektoré organizácie išli do predvolebnej kampane s cieľom znížiť volebné výsledky niektorých strán a tvrdili, že im ide o niečo iné, je to nepoctivé. V tejto krajine však boli časy i politici, proti ktorým uplatnenie zásady „na hrubé vrece hrubá záplata“ nebolo nečestné. Pri niektorých aktivitách tretieho sektora, napríklad pri kampani Urobme to, sa dokonca zdá, že jej cieľom už ani nie je niekomu pomáhať, či škodiť. Stoja obrovské milióny a vyznievajú tak samoúčelne a nezmyselne, až sa zdá, že ide len o spôsob, akým si vyfakturovať obrovské peniaze zahraničných donorov. Môžu mať niektoré treťosektorové aktivity aj tento motív? Ťažko povedať, ktorá organizácia prostriedky minie poctivo a rozumne, a ktorá nie. Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2002, číslo 37.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Odpoveďou na tieto hrubé fakty a hrozby medzinárodného terorizmu bola pre mnohých pozorovateľov unilaterálna akcieschopnosť USA, v prepojení s obrazom nedôveryhodných európskych spojencov alebo ochrana národných záujmov USA aj za cenu preventívneho vojenského zásahu mimo územia. Nuž a naše domáce nadávanie prevažne úradníkov alebo moralistov na intelektuálov, ktorých je tu mimochodom ako šafranu, malo potvrdiť to známe : svet po nine - eleven je horší, a každý realista v takmer každej do veci zasvätenej kancelárii vie: na hrubé vrece patrí hrubá záplata. Uvádzaná štúdia ukazuje, že unilaterálny koncept americkej politiky, doktrína preventívneho vojenského zásahu alebo islamská hrozba pre svetovú demokraciu sú staršie než udalosti z 11. septembra. Dokonca aj sporný bod medzi spojencami v prípade Medzinárodného súdneho tribunálu, známe americké odmietnutie recipročných záväzkov je ako postoj tradičnou hodnotou, ktorá nemá s aktuálnym napätím medzi USA a EÚ nič spoločné. Politický scenár skôr ako fakty? Nie, naša redakcia nezastáva názor, že by šlo o potvrdenie teórie sprisahania. Slovo 2002/45


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Keby naša verejnosť sledovala dianie v parlamentoch iných krajín, zistila by, že spory medzi koalíciou a opozíciou sú rovnako prudké. Akurát, že britská, nemecká či americká verejnosť nežije tak veľmi politikou a nepreberá ju doma pri večeri. Neprispeli aj niektoré vaše tvrdé postoje k tomu, že sa zo spoločnosti veľmi skoro vymazalo to zamatové, čo sme si sľubovali? - Určite áno. Myslím si však, že platí porekadlo: na hrubé vrece hrubá záplata. Takže napríklad s tými poznatkami, ktoré som mala o bývalom prezidentovi v nadväznosti na jeho verejné vystúpenia, myslím si, že som reagovala adekvátne. Možno verejnosť to vnímala príliš konfrontačne. Takže nepatríte k tým, ktorí sa na údery pod pás povznesú? - Za tých devät rokov, čo som v politike, viem už reagovať aj s určitým nadhľadom. Nie som konfrontačný typ. Ale keď je niečoho veľa, tak je toho moc. Nové slovo 2008-05-06


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
V poslednom období rastie počet tých , ktorí vám vytýkajú silnejúci populizmus až agresivitu vašich vystúpení. Vnímate to tak? Závisí to od partnera a témy. Myslím, že ak si za niečím stojím, mala by som to obhajovať aj ráznejšie. Slovenské príslovie hovorí: Na hrubé vrece hrubá záplata. Znamená to, že sa voči vám vaši diskusní partneri správajú agresívnejšie? Áno, niekedy mám pocit, že smerom ku mne rastie ich agresivita, ktorá má zvláštne podoby. Keď sa v parlamente rokovalo o vyslovení nedôvery Dzurindovi, tak v jednej časti nebola diskusia o Dzurindovi, ale o mne. Neviem si vysvetliť, čo sa za tým skrýva, ale, samozrejme, potom musím istú rozhodnosť a razanciu preukázať aj ja. Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2005, roč. 59, č. 41.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Prezidentov angažmán v prospech spolurodákov komentoval Finencial Times jednoduchou otázkou: Prečo až teraz? Rómsky problém sa skrátka na Slovensku dlhodobo podcenil. Vo svojej poslednej správe o ňom hovoril ako o časovanej bombe aj Jan Marius Viersma. Formálne hovorila o tom istom aj dnešná vláda, ktorá sa zaviazala ešte pred vstupom do únie (úspešne) riešiť rómsku otázku. Reč bola aj o politickej zodpovednosti. Mal ju vybaviť Kaníkov poukaz na štyridsať rokov socializmu s ťahom na ľudovú múdrosť: na hrubé vrece hrubá záplata. Nevybavil, pretože medzitým tu bolo štrnásť rokov transformácie spoločnosti, ktorá tvrdo zasiahla práve túto komunitu. Čo si budeme nahovárať, aj podľa štúdie Svetovej banky bola nezamestnanosť nízkokvalifikovanej pracovnej sily zo začiatku 90. rokov hlavným zdrojom chudoby rómskej populácie. Privatizáciou dopravy štát iba posilnil jej nízku mobilitu. Ak k tomu pridáme prudký nárast počtu ľudí v osadách, pred ktorého devastujúcimi účinkami varovala sociologička Zuzana Kusá, je sa nad čím zamyslieť. Začnime filozofiou navrhovanej reformy. Nové slovo 2008-05-06

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="hrubý"] []* [lemma="vrece"] []* [lemma="záplata"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«