Ne nosite vseh jajc v eni košari.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da ni dobro, če denar vlagamo zgolj na eno mesto, saj s tem povečamo tveganje, da vse izgubimo. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]

Pregovor se praviloma uporablja kot nasvet.

Sopomenski je pregovor Nikoli ne stavi na enega konja. [Zgled 3]

Posebnosti rabe#

Pregovor je pogost v besedilih, povezanih s financami.

Različice#

Oblikovne različice#

Nikoli ne nosi vseh jajc v eni košari. [Zgled 3]

Nikoli ne nosite vseh jajc v isti košari. [Zgled 4]

Ne nosite vseh jajc v isti košari. [Zgled 5]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Vrednostni papirji so privlačna naložba, ki lahko prinaša visoke donose, naša naloga pa je, da zmanjšamo tveganje te naložbe na še sprejemljivo raven. Zelo koristno se je držati zlatega finančnega pravila, ki se glasi: Ne nosite vseh jajc v eni košari! To pomeni, da naj bo naložba v vrednostne papirje čim bolj razpršena na več papirjev, pa tudi to, da naj bo naložba v vrednostne papirje le ena izmed naložb v vašem celotnem portfelju. FidaPLUS

[Zgled 2]

Zaključiti pa je smiselno s sklepom oziroma že kar pregovorom finančnih strokovnjakov: Ne nosite vseh jajc v eni košari. To pomeni, da je na dolgi rok najdonosnejša naložba, ki je čim bolj razpršena, saj je manj občutljiva za kakršen koli pretres in nam tako prihrani ne samo denar, temveč tudi zdravje, ki se ga s prihranki ne da kupiti. FidaPLUS

[Zgled 3]

Koncept in logika delitve izpostavljenosti tveganju (ang. risk sharing) je že tako stara, da je vgrajena v pregovore, kot so 'nikoli ne stavi na enega konja', ali 'nikoli ne nosi vseh jajc v eni košari'. V finančni teoriji gre za dobro znani koncept zmanjševanja izpostavljenosti tveganju - razpršitve (ang. diversification), na čemer temelji Markowitzova teorija, ki jo je nobelovec razvil in objavil pred natančno pol stoletja. FidaPLUS

[Zgled 4]

Naložba v eno samo podjetje je lahko precej tvegana, saj lahko veliko pridobiš ali pa tudi vse izgubiš ali, kot v svojem žargonu povedo finančni strokovnjaki: "Nikoli ne nosite vseh jajc v isti košari!" FidaPLUS

[Zgled 5]

V svojih razmišljanjih sem večkrat omenil pomembnost varčevanja, za konec pa želim izpostaviti, kot pravi že star slovenski pregovor, "ne nosite vseh jajc v isti košari", zato ugotovite, kako ste nagnjeni k tveganju, koliko rizičnih naložb si lahko privoščite in poskrbite za ustrezno razpršitev vašega premoženja. http://kakoziv.si/blog/kategorija-roman-budna/97-brez-varcevanja-ne-bo-slo (Dostop: 2. 10. 2010)

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

#1nositi_vseh_jajc_v_eni_#1košara

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«