Nešťastie nechodí samo. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Gemeinsamkeiten.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že keď sa niekomu prihodí nešťastie, nasledujú za tým často aj ďalšie nešťastia. [Doklad 1][Doklad 2]
Príslovie reflektuje aj skutočnosť, že často sa (akoby naschvál) prihodia negatívne udalosti súčasne. [Doklad 9]

Zvláštnosti použitia#

V textoch sa niekedy rozvýja motív nešťastia, ktoré je sprevádzané inými nešťastnými udalosťami, napr. Nešťastie nechodí samo, ale v sériách ... [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Nešťastia neprichádzajú samy. Wörtl. Unglücke kommen nicht allein.
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Zlo nikdy nechodí samo. Wörtl. Ubel kommt niemals allein.
[Doklad 5]

Nešťastie nikdy nechodí samo. Wörtl. Unglück kommt niemals allein.
[Doklad 6]

Nešťastie

zástupný komponent Slovný druh Komentár
zväčša
väčšinou
spravidla
...
príslovka príslovky kvantitatívne modifikujú význam príslovia.
nechodí samo. [Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Niekedy sa príslovie vyskytuje so slovesom v kladnej podobe, negované príslovkou, napr. Nešťastie chodí málokedy samo. [Doklad 8]
Nešťastie
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
nikdy
zväčša
spravidla
väťčšinou
často
príslovka príslovky kvantifikujú platnosť príslovia
nechdí samo. [Doklad 9]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Škola zaslala žiadosti o pomoc na zlepšenie podmienok mnohým továrňam a inštitúciám. Nateraz sa ozvali pančevská rafinéria nafty, ktorá priložila 200 000 dinárov, a pán Wiliem Montgomery, veľvyslanec USA v Belehrade. Americká štátna fondácia ADF totiž zabezpečila pre žiakov 17 počítačov, ktoré nainštalujú v obnovenej budove . Aby sme potvrdili i naše ľudové porekadlo, že nešťastie nechodí samo, tak pridajme k tomuto i tieto riaditeľkine slová: – Presne na Vianoce sa do zhorenej školy vlámali neznámi páchatelia a odniesli veci, čo ešte tam boli. Počas požiara náš profesor biológie Pavel Baďura sa vystavil nebezpečenstvu padajúcej konštrukcie a zachraňoval z kabinetu mikroskopy a, hľa, zlodeji ich na Vianoce odniesli. Ako nám je v tejto škole? Hlas ľudu. Novi Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2002, č. 08

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Zistili sme však, že je už asi po sezóne, a do tmy nám trvalo, kým sme nimi horko ‐ ťažko naplnili igelitové vrecko. Mama nás privítala uplakaná. „Už som sa bála, či sa aj Rastíkovi niečo nestalo, keď neprišiel domov z družiny. Lebo — to si, Jela, zapamätaj — nešťastie nikdy nechodí samo.“ „Aké nešťastie?“ preľakla som sa. „Váš otec je v nemocnici,“ oznámila mi mama. „Telefonovala mi jeho žena Ingrid. Postihla ho mozgová príhoda. Z najhoršieho už je vraj vonku a chce nás vidieť. Teba, Evku, dokonca aj mňa ...“ uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Keď sa začne smola lepiť na päty, je to nepríjemné. Nešťastie nechodí jednotlivo, ale v sériách. Tak to hovoria "znalci" a potvrdiť túto myšlienku by iste mohol aj Ladislav Onofrej, futbalista Slovana Bratislava. Odvtedy, čo prestúpil do klubu v hlavnom meste, ho prenasledujú zranenia. Keby bol klub smoliarov, mohol by sa uchádzať o post čestného prezidenta. Vlastne zdravotné problémy mu nepríjemne brzdia kariéru, nemá čas sa ani poriadne rozbehnúť. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/08


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Tým ľuďom bez domova, plačúcich nad smrťou svojich najbližších alebo nariekajúcich a zatínajúcich päste v bezmocnosti, keď im živel vzal všetko čo mali, netreba hovoriť, ako sa majú tváriť a kam sa majú postaviť, dokonca im netreba podľa hlúpeho „amerického“ spôsobu prikazovať, aby povedali „číííz“. Nešťastia a katastrofy neprichádzajú samy a existujú od nepamäti ľudstva, znepokojujúce je len to, že teraz v čoraz kratších intervaloch. Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2002, číslo 47.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Bremeno tranzície sa, ako zvyčajne, zvalilo na robotníkov, ktorí sa inakších pomerov a väčšej sociálnej istoty začali dožadovať (aj) na uliciach Belehradu. Polícia zasiahla, a tak sa prvýkrát po troch rokoch na opačných stranách barikády ocitli úradná moc a časť pracujúcich. Keďže zlo nikdy nechodí samo a aj voľby parlamentné sa neúprosne blížia, ambiciózny Mlađan Dinkić zase vyrukoval s novými obvineniami. „Boží trest” zasiahol ministra polície Dušana Mihajlovića, obvineného zo zneužitia úradného postavenia, bohatnutia a iných nekalých, hlavne ekonomických praktík . Hlas ľudu. Novi Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2003, č. 45

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Samozrejme a hlavne – terorizmu a nových hrozieb. Hovorilo sa o nich aj na uplynulom, 56. zasadaní VZ OSN, tiež na stretnutí najvyšších predstaviteľov dvoch najvplyvnejších štátov, USA a Ruska. Keďže nešťastie nikdy nechodí samo, stredobodom pozornosti nebol len Afganistan, prvé výraznejšie vojenské úspechy Severnej aliancie alebo talibanizovanie Pakistanu. Hlas ľudu. Novi Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2001, č. 46

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Pracovala som v nej 18 rokov. Keď firma skrachovala, dostala som výpoveď. Už päť rokov sa prihlasujem úradu pre zamestnávanie, no márna to robota. Výhľady na iné podobné zamestnanie akosi nemám. Keďže nešťastie zväčša nechodí samo, nedávno som sa ocitla na operačnom stole pre narušený zdravotný stav. Už som sa našťastie z toho dostala. A to najpodstatnejšie – žijem vlastne pre deti: mám dve dcéry, jedna je vo štvrtom ročníku Filologickej fakulty v Belehrade, študuje ruštinu, angličtinu a češtinu, druhá skončila strednú obchodnícku, vydala sa do Šimanoviec a robí v Belehrade. Hlas ľudu. Novi Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2003, č. 32


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
V čom spočíva podstata a príťažlivosť Franklových myšlienok? Hĺbavý tínedžer a Sigmund Freud Manželom Franklovým, rodákom z Pohořelic pri Brne, sa vo Viedni 26. 3. 1905 narodil syn Viktor. Jeho narodeniny sa zhodujú s dňom úmrtia Beethovena, čo neskôr jeden z jeho spolužiakov zlomyseľne skomentoval: „Nešťastie chodí málokedy samo.“ Budúcnosť však ukázala, že sa riadne mýlil. Ak bol Beethoven hudobným géniom, z Frankla sa stal virtuóz, ktorý rozumel strunám ľudskej duše. Ako stredoškolák sa už intenzívne zaujímal o filozofiu a psychológiu. Dopisoval si s Freudom, ktorý rukopis jednej jeho práce odovzdal na uverejnenie Medzinárodnému časopisu pre psychoanalýzu. Neskôr sa zoznámil s Alfredom Adlerom a v roku 1925 publikoval prácu v Medzinárodnom časopise pre individuálnu psychológiu. uDomino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2001, číslo 44.


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Aj keď veľké pracovné nasadenie spôsobuje vorkoholikom opojný pocit, predsa len predstavuje takú psychickú záťaž, ktorá si pýta protiliek. Nejeden vorkoholik to rieši konzumáciou alkoholu. Vorkoholizmus a alkoholizmus sa vôbec nemusia vylučovať. Ľudová múdrosť hovorí, že nešťastie nikdy nechodí samo. Platí to aj o závislostiach, ktoré sú väčšinou prepojené. Pracovné stretnutia, naplánované na neskoré večerné hodiny, sa pohodlne dajú skĺbiť s popíjaním. Za kratší koniec ťahá opäť nielen rodina, ale aj organizmus vorkoholika. Stres, káva, alkohol, cigarety, sedavý spôsob práce. Hospodárske noviny. Bratislava: Ecopress a.s. 23.09.2005.ň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="nešťastie"][]{0,4}[lemma="sám"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«