Neštěstí nechodí nikdy samo. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje).

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že neštěstí je velmi často doprovázeno či následováno dalším neštěstím nebo smůlou. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

V korpusu se přísloví vyskytuje velmi často jako titul z nabídky televizního programu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Neštěstí nechodívá samo. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Neštěstí
Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
málokdy
...
Příslovce Příslovce situačně modifikuje význam přísloví.
chodívá samo. [Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví v korpusu často figuruje jako součást komplexní argumentace – ve snaze najít logickou souvislost mezi nepříjemnými událostmi. [Doklad 6]
Tematické okruhy (CZ)

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví):
Achnatona zasáhla zřejmě hormonální porucha. Zatímco se Nefertiti snažila udržovat při životě novou víru, její manžel se před očima měnil v ošklivého mužíka s obřími boky, stíhaného navíc neustálými záchvaty zuřivosti, které pramenily z nesnesitelných bolestí hlavy. Neštěstí nechodí nikdy samo a na Nefertiti čekala největší rána. Žádná žena se jí neodvážila konkurovat, až přišel muž a odvedl jí manžela. Jmenoval se Smenchkare a je nejzáhadnější postavou egyptských dějin. Jeho původ je velmi nejasný. Reflex, č. 6/1995

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y)):
Měl by být však co nejméně obtěžován, aby jeho rekonvalescence byla důsledná a brzy se zotavil," řekl Špaček. Prezidentova manželka už nebude trávit celé dny u manželova lůžka jako v Rakousku." Jak tomu už bývá, neštěstí nechodí samo. Mám těžce nemocného tatínka v Brně, a tak musím pozornost rozdělit mezi dva nejlepší muže svého života," řekla Dagmar Havlová." Ale budu tady spát, když mi to lékaři dovolí," podotkla s úsměvem. Mladá fronta DNES, 9. 5. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):
15.20 Kit a spol. - zfilmovaná povídka Jacka Londona z Aljašky 15.30 Peter Voss - zloděj miliónu - něm. film z roku 1945.(čb) 17.35 Heidi a Erni: Neštěstí nechodí nikdy samo a Malá patálie - něm. seriál 18.45 Hudba v base: Odchod - něm. seriál 19.20 Srdíčko 20.00 Zprávy 20.15 L . I . S . A . - světlé šílenství - amer . film z r . 1985 s Anthonym Michaelem Hallem , Kelly LeBrock aj. Mladá fronta DNES, 16. 2. 1992

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
14.00 Domov pro zvířata: - Neštěstí nechodívá samo, něm. seriál 14.45 Tramvaje světa - San Francisco, dokumentární seriál 15.00 Já a ty - pásmo pořadů pro děti 18.30 Paní domu - Ráda bych věděla, k čemu jsem babička, něm. seriál 20.15 Sportovní aréna. Mladá fronta DNES, 14. 9. 1992

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent]):
Jenže neštěstí málokdy chodívá samo - rok 2000 je ještě ke všemu také přestupný. Od většiny ostatních "normálních" roků se tedy liší tím, že má navíc 29. únor. Někteří odborníci poukazují na to, že určité aplikace nemusí s tímto datem pro rok 2000 počítat. Mladá fronta DNES, 19. 9. 1998

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu):
A protože neštěstí nechodí nikdy samo, vyhořeli v Olomouci i českobudějovičtí fotbalisté. Trenér Tobiáš sice sliboval, že po zápasech se Spartou, Teplicemi nebo Slavií jeho tým konečně může ukázat svou sílu ve srovnání s mužstvy sobě rovnými, ale na vítězství čekáme už dost dlouho a zatím je v nedohlednu. Právo, 20. 5. 2003

[Doklad 7] (Další doklad):
Vyšetřující soudkyně Edith Boizettová pracně rozmotala složité klubko případu a postarala se, že socialistická strana měla před březnovými volbami o jednu ostudu navíc. Většina obžalovaných má totiž členskou legitimaci právě této strany. Neštěstí nechodí nikdy samo. A panu Pelatovi se opravdu neodpočívá v pokoji. Lidové noviny, č. 49/1993

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="neštěstí"][]{0,4}[lemma="sám"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«