Nechváľ dňa pred večerom.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že nie je vhodné robiť predčasné závery, treba byť opatrný a treba počkať na hodnotenie pozitívneho výsledku až nakoniec. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súasných textoch vyskytuje zriedka.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Nechváľ dňa pred západom. [Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Keď mal čas a peniaze, ďalej chodil do kina, do fabriky snov sa však dlho nedostal. Až jedného jesenného večera roku Pána 1931, ako to len v rozprávke býva, mu šťastie podalo ruku. Krajan a kolega z fakulty Tibor Lieskovský, ktorý bol zároveň ťažký frajer a ľahký atlét, mu predstavil svojho známeho, športového novinára Františka Vodičku, a ten — aká to zvláštna hra náhody — bol aj filmový žurnalista. Prvý kontakt bol nadviazaný. Lež nechváľ dňa pred večerom, riekol si skromný chlapec. Redaktor Vodička vydával cyklostylované filmové spravodajstvo Pressa, ergo mal voľný vstup do magickej ríše tieňov, v próze do filmových ateliérov akciovej spoločnosti AB v pivovare. Vodička bol rodný brat slávneho českého scenáristu Václava Wassermanna, ktorý písal scenáre filmov Karla Lamača a jeho hviezdy Anny Ondrákovej, Vlastu Buriana, Voskovca a Wericha a množstva ďalších, ale chlapec to dlho nevedel. Pretože — kto sa veľa vypytuje, z toho bude kvízmajster. A tým predsa nechcel byť. Kalina, Ján: Usmievavé Slovensko. Bratislava: Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2003.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

V tejto súvislosti poukazujem aj na čl. 2 ods. 1 ústavy o tom, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju môžu vykonávať aj priamo. Vzhľadom na uvedené je, podľa môjho názoru, prijatie ústavného zákona o voľbe hlavy štátu formou referenda v súlade s Ústavou SR a právne čisté. Prvé pracovné dni roku 1997 nás veľmi rýchlo vrátili zo silvestrovsko - novoročnej eufórie do mrazivej skutočnosti. Kto na námestiach pri konzumovaní bezplatného šampusu a kapustníc z prostriedkov daňových poplatníkov pozabudol na staré známe, nechváľ dňa pred západom, ani roka pred Silvestrom, podistým rýchlo precitol pri cenovom mliečnom šoku v uplynulom týždni. Aj u nás, na východnom Slovensku stúpli ceny niektorých mliečnych výrobkov, napr. bryndze, i o 30 percent, niekde, napr. v Prešove, sa začal rok zvýšením cestovného v MHD, ministerstvo pôšt nám už všetkým obecalo ďalšie zvýšenie poštovného, a to, že máme opäť hlbšie do vrecka, vedia v každej domácnosti z vlastných trpkých skúseností. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 13.1.1997


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="nechváľ"] []* [word="dňa"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«