Nyugtával dicsérd/dicsérjük a napot. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy addig ne mondjunk ítéletet, dicséretet valamiről, míg véget nem ért, be nem fejeződött; csak akkor örülhetünk valaminek, ha látjuk, hogy a vége is jól ütött ki. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás néha kiszakad a mondatformából, s szólásszerűen mondatba ágyazódik. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7] [Példa 8]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A családok egyelőre nem nyilatkoznak, csak bizakodnak. Készítik a régen használt tehénistállókat, egyéb gazdasági épületeket, ahol a kecskék majd elférnek, a fészert, takarmánytárolásra. Nyugtával dicsérd a napot – mondják, egy év múlva már többet tudnak mondani: bevált-e az újmódi szociális segélyezési program. Magyar Hírlap 2000/06/13., DUNÁNTÚL C. ROVAT

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az MSZP gigantposzterein napok óta már csak egy hatalmas szegfű virít, ami arra utal, hogy a kampányfőnök már korábban tudta: arc nélkül kell majd megszólítani a választókat, hiszen hivatalosan csak vasárnap óta tény, hogy az MSZP jelöltjét, Katona Bélát, meglepetésszerűen visszaléptetik Demszky Douglas Gábor javára. Szóval elszáradt a piros szegfű, Demszky ma a szocialista alternatíva. Az elektronikus médiában választási videoklipek töltik be az utcai plakátok szerepét, amelyekben Kirk és Michael Douglas magyar rokona kukucskál ki városára. El? ször reggelre kelvén, ahogy már ez itt szokás, tekint reánk élére vasalt pizsamában a jóságos világváros-épít?, hogy az ember számára már az els? pillanatban nyilvánvalóvá váljék, Demszkyn éjszaka vagy nem volt pizsama, és ez egyébként férfias dolog, vagy a reggeli lefekvés előtt viszi végbe a pillantást a városi elöljáró: ébredj és dolgozz csak metropolisz, a gép forog, az alkotó pihen. Aztán - nyugtával dicsérd a napot - a dolgosan átszunyált nap után, a gubernátor este még egyszer kipillant ablakán, elmélázva a város esti lüktetésén, ahol a kivilágított sugárutakon, mint piciny szentjánosbogarak futkároznak a napközi dugókból kiszabadult autók. Az nem tudható pontosan, hol van ez az ablak, mert az elvileg Budakeszin élő Demszky ablakából nem látható a fő város körpanorámája. Na, de mindegy. Ragadnak mostanában másfajta címkék, amelyek hátoldalát az egykori kormánypártiak nyalogatják. Index Fórum; Szerző: speaker; Dátum: 1998/10/06

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Aztán önálló feladatra vágyott, s mindjárt egy jó csapat, a Tápiószecső került a kezébe. Végigverték a mezőnyt a megyei első osztályban, de Szöllősi Tóth min-dig az óvatosságra intett: csak nyugtával dicsérjük a napot, az igazi megmérettetés majd az NB III lesz. Népszabadság 1998/04/14., 29

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Például melyek azok a " tulajdonát képező ingatlanhoz fűződő lényeges és jogos érdekek ", amelyek sérelme esetén jogorvoslatért fordulhat? Vagy hogyan valósítható meg a bányászati területekről történő szállítás úgy, hogy " az részben se érintse a szigetszentmiklósi mezőgazdasági művelésű területeket, feltéve, hogy annak ésszerű műszaki és gazdasági megvalósítása lehetséges "? A jelenlegi szorult helyzetben szerinte mégis ez a megállapodás a lehető legnagyobb eredmény, amit a földtulajdonosok elérhetnek. Talán ezzel újra békesség lesz a szigetszentmiklósi földeken, elcsendesül végre a Nyughatatlan dűlő. De ahogy a jó gazda mondja: nyugtával dicsérd a napot! És a szerződést még egyik fél sem írta alá... Népszabadság; Cím: Elcsendesül végre a Nyughatatlan dűlő ?; Dátum: 2000/11/13

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Azért, mert azt reklamálta, hogy az utolsó percekben fél tucat kiállítást ítéltek a csapata javára. Ezt természetesen nem kevesellte, inkább sokallta, és nem azért, mert idén rámegy a fair play díjra. Hanem azon dühöngött, hogy a BVSC már a " minden mindegy " időszakban részesült e kedvezményekben. Kovács István tréner persze nem a jegyzőkönyv kozmetikázását, hanem a Honvéd esélyeit taglalta, a következőképpen: " Jól játszottunk, csapatként és egyénileg is, Pelle megint jól védett, ha ez vasárnapra így maradna... De nem, nyugtával dicsérjük a napot. " Még akkor is, ha épp a delelőjére ér majd a negyedik mérkőzés végére, hiszen az a Honvéd 2-1-es vezetésével holnap 11-kor kezdődik a Szőnyi úton. Népszava; Cím: Harmadszor is izgalommentesen; Dátum: 2001/05/05

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Hogy mi állhat a robbanás hátterében, köze van -e annak Nógrádi Ádámhoz, azt a rendőrség vizsgálja. E kérdésekre pillanatnyilag még nincs válasz. 2000._08._15. 06: 39: 00 Klemanovits Vera Solt Pál - egy katona emlékezete Csak a szánkat tátjuk, ha olyasvalaki beszél az életéről, aki az elmúlt évtizedek valamennyi politikai rendszerét, ezen belül a diktatúrákat túlélte. Megannyi kalandfilm, persze csak akkor, ha a főhős élete alkonyán szelid mosollyal - nyugtával dicséri a napot. Ilyen ember a 87 éves, nyugállományú vezérezredes, Solt Pál. Sopronban nőtt fel, ott érettségizett a bencés gimnáziumban. 1931-ben került a Ludovikára és 1935-ben avatták tüzértisztté. A hadiakadémián 1942 novemberében kapott diplomát. Az ő sorsa persze nem egyedi - tegnap a város több pontján tűntek fel még mindig daliás urak, a Magyar katonák, harcosok és bajtásaik millenniumi világtalálkozójára siettek. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Solt Pál - egy katona emlékezete; Szerző: Klemanovits Vera; Dátum: 2000/08/15

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
A tanács Riemer Orbán urat, a bírót küldte ki, mindenféle drága ajándékokkal fölszerelkezve, hogy tárgyaljon vele. Az ajándékok alighanem megtehették a magukét, mert Riemer úr lelkes bizakodással eltelve tért vissza a városba azzal a hírrel, hogy a főkapitány megígérte: ha fölesküszünk a fejedelemre, ezentúl megvédelmeznek bennünket a győri püspök és általában a pápisták zaklatásától, s ezentúl békében gyakorolhatjuk vallásunkat. Azt is megígérte, úgymond, a főkapitány, hogy a városban mindössze néhány főnyi katonaság állomásozik majd, s hogy ezeknek sem kell semminémű garázdálkodásától tartanunk, ha pedig mégis effélékre vetemednének, elegendő, ha panaszt teszünk a kapitányuknál, ki a polgárok vagyonát és életét minden zaklatástól megoltalmazza majd. Mindezt Lang Mátyástól tudtuk meg, ki lelkendezve futott hozzánk a hírrel, majd apámmal együtt eltávozott, hogy úgy egy óra múltán néhány ismerős városi polgár társaságában térjenek haza, s itthon azután bor mellett hajnalig egymás szavába vágva s egymásra rálicitálva bizonygassák, hogy városunkban mostantól fölvirrad a béke és türelem epochája, hogy bajainknak immár vége szakad, mert Isten megjutalmazott bennünket az igaz hithez való hűségünkért. Egyetlen vézna, fakó, kevés szavú emberke akadt csak közöttük, egy könyvkötőmester, aki csitítani igyekezett az általános lelkesedést, mondván, nyugtával dicsérjék a napot, s hogy a város még nagyon megbánhatja ezt a dolgot, ha fordul a kocka, meg hogy a katonaság, ha egyszer beszabadul egy város falai közé, nemigen szokta kímélni a szegény polgároknak sem javait, sem testi épségét. A többiek azonban letorkolták a könyvkötőt, vén vészmadárnak nevezték, akinek ereiben vér helyett bizonyára olyanféle ragacsos kulimász csergedezik, amilyennel a könyvek lapjait szokta összeragasztani, és a fejére olvasták a főkapitány ígéreteit, amelyekből napnál világosabban kitetszik, hogy nem kell tartanunk semmiféle zaklatástól. A vézna emberke minderre csak hümmögetett, s arra intette a többieket, gondolják meg, mi történt csak nemrégiben is Kassán, s hogy mi is hogyan jártunk legutóbb, egynéhány esztendeje, az előző fejedelem idejében, de a többiek ismét csak lehurrogták, s az a tüskés szemöldökű, ünnepélyes hanghordozású tanácsnok, aki ott volt apám lakodalmán is, hátba veregette, s egy újabb pohárral igyekezett belédiktálni apám borából, mondván, azért ilyen savanyú, s azért károg örökké, mert sajnálja magától a jóféle bort, még szőlője sincsen, mint más rendes embernek. Mostohám kipirultan sürgött-forgott, hordta ki s be a tálakat, amelyekről egy-kettőre eltűnt a kenyér s a hideg hús, apám pedig éberen figyelte, kinek üres a pohara, hogy újból színültig tölthesse. Most nem emlegette sem a gyülevész népséget, sem azt, mekkora baj lehet még ebből - félt talán, hogy őt is lehurrogják, mint a vézna kis könyvkötőt -, s ha megszólalt, legfeljebb annyit mondott, hogy majd meglátjuk, meg hogy adja Isten...Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A kígyó árnyéka; Szerző: Rakovszky Zsuzsa; Dátum: 2002

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
A történet az akkori állami Magyar Hitelbank ( MHB ) 1996. decemberi eladásával kezdődött, amikor is a hollandok beugróként 35 milliárd forintot költöttek a magyar szerzeményre: 220 százalékos árfolyamon megvásárolták az akkor 7, 1 milliárd forintos jegyzett tőkéjű MHB 89 százalékát, majd egy hónapra rá több mint 22 milliárd forintos tőkeinjekciót fecskendeztek belé. Azóta az ABN Amro Magyar Bank Rt.-re keresztelt pénzintézet sorozatos tőkeemeléseken esett át, így jelenleg a jegyzett tőkéje 33 milliárd forint. A tőkeemelések azonban nem a névértéknél magasabb árfolyamon történtek, hiszen annak ellenére, hogy a bank vesztesége a privatizációt követő három évben több mint 20 milliárd forintra rúgott ( ebből csak tavaly 15, 4 milliárd forintnyit szenvedett el ), a saját tőkéje jelenleg 38 milliárd forint körül van. Összességében a hollandok 50-60 milliárd forint közötti összeget költöttek a magyar bankra, ami jövőre talán már nyereséges is lesz ( biztató, hogy az idei első fél évben már csak 750 millió forintot vesztett ). Ezért az amszterdami ABN Amro nyugtával dicsérhetné a napot, ha zsebre vágná a kialkudott összeget, s közben a stratégiai döntésekért immár nem felelős, jó esetben szelvényvagdosó részvényese maradna az egyesülő magyar banknak. A belgák ugyanakkor minél olcsóbban szeretnének hozzájutni az ABN Amro Magyar Bankhoz, ezért rosszul élnék meg, ha az többet érne az ő budapesti bankjuknál. Heti Világgazdaság; Cím: Csúszik az ABN Amro-K&H-fúzió; Szerző: Gyenis Ágnes; Dátum: 2000/10/28

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
- Hozzon egy nyugtát, Jean? - Minek, uram? - Hogy nyugtával dicsérjük a napot. Index Fórum; Szerző: FECI; Dátum: 1999/06/09 A példa nyelvi játékon alapuló szóvicc a nyugta szó két értelmére alapozva.


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«