Nemá smysl vynalézat lék proti hlouposti. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že nerozumné jednání na tomto světě vždycky bylo a nepodaří se nám ho zcela vymýtit ani racionálními argumenty. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Nemá smysl vynalézat lék proti hlouposti. Hlupáci si nenechají ničit kariéru. Autor : Gabriel Laub http://citaty.web-service.cz/index.php?Se=hloupost&M=002.002.

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«