Hülyeség/butaság ellen nincs orvosság/szer.#


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a hülyeség/butaság ellen nem lehet igazán semmit tenni, hiába lépünk föl ellene. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]
Viszonylag ritkán fordul elő a magyarban, a Magyar Nemzeti Szövegtárból is inkább csak jelentésükben azonos, de alakilag kissé módosított formák adatolhatók.

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
1. A háborúkat általában nem katonák robbantják ki. Ők ugyanis tudják, mi az. 2. Senki nem mondta, hogy a sereg a család és az iskola helyett neveljen, hogy kultúrát adjon. Egy kis fegyelmet, esetleg. 3. Keménynek lenni néha bizony tudni kell. Ámbár azt hiszem, ebben sem a katonák járnak az élen... 4. Részvétem a bátyád miatt. De azt honnan tudod, hogy kinyírták, ha minden bizonyíték eltűntetve? Azért meg hadd ne a sereg legyen afelelős, hogy a gerincpanaszát nem ismerték fel. 5. Akinek bennemarad egy lőszer a fegyverében, meg aki emberre fogja azt, az képtelen egy 10 soros, logikus mondókát fejben tartani... hülyeség ellen, tudod, sehol sem vagy védve. ( A legkézenfekvőbb példa: közlekedés. Nekem eddig két családtag... ) Index Fórum; Szerző: Venyerin; Dátum: 1998/09/18

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
A bátyám barátja halt meg, tökéletesen egészséges, jó testfelépítésű srác volt; és azt mondták leesett a lépcsőn ( és meghalt ). Vizsgálat nuku. Bármi bizonyíték, jelentés, miegyéb különös körülmények között ködbe vész, mikor nyomozni próbálnak; na EZ már talán gyanús. Tehát akkor a saját gyerekedet is szívesen küldöd katonának, bár tudod, hogy lehet ott egy hülye barom, aki csőretöltve hadonászik, és szétlőheti bárki fejét, mert ugye a hülyeség ellen soha nem lehet védve az ember, nem baj, hiszen akár az utcában is elgázolhatnák; nem mindegy? Index Fórum; Szerző: antagonyst; Dátum: 1998/09/18

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A Tarom katasztrófa ( Brüsszeli járat volt ) az üzemeltetési előírások megszegése miatt történt. A jégtelenítő rendszer ott volt ugyanis, csak nem éltek vele. Hát igen, a katasztrófák legtöbbje emberi felelőtlenségre vezethető vissza. De ez világjelenség, nem régió-specifikus. Ha valaki mégis csak a svájci ( vagy más ny-európai ) szerelőkben bízik, szíve joga. De tudni kell, hogy a nagy nyugati cégek is előszeretettel viszik ki karbantartásra gépeiket Kelet-Európába vagy a Közel-keletre, mert az olcsóbb. És a JAA ( Egyesült Légügyi Hatóságok ) szerint éppolyan minősítésük van, mint mondjuk a Lufthansa Technics-nek. Kb. fél éve Dél-Amerikában azért ütközött hegynek 1 repülőgép, mert külső mosás után nem vették le a rádiómagasságmérő ad-vevőjéről a védőfóliát, és a fedélzeti számítógép hamis magasságadatokat kapott. Az emberi hülyeség ellen nincs védekezés. Ami az amerikai katonai előírásokat illeti: a katonai repülésben egészen más üzemeltetési körülmények vannak, sokkal nagyobb túlterhelések stb. Index Fórum; Szerző: Fóka; Dátum: 1998/09/08

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Bármily óriási a hírlapok területe, szigorúan józan eszünknek higgyünk e téren is. Ne higgyük el rögtön a hangzatos első cikknek, hogy... de holnap reggelig írhatnám, ha írhatnám, mi mindent ne higgyünk. Ezért hátulról kezdem. Ne higgyük el még az apróhirdetést sem, amelyben ötven év óta mindig ugyanaz a tizennyolc éves, de hatvanholdas árvalány keres megértő élettársat és a vagyon nem fontos. Ne higgyük el a nyilatkozó részvénytársasági igazgatónak vagy politikusnak... egyszóval az ő felszólítását tudató közleménynek éppoly kevéssé higgyünk, akár a csalhatatlan kebelduzzasztónak vagy hajnövesztőnek. Mert a valóság ezzel szemben az, hogy kebelnövesztésre és kopaszság ellen csakúgy nincs szer, mint a butaság ellen. Női keblünket legegyszerűbben gyermek foganásával növelhetjük, kopaszságunk idejére pedig igyekezzünk oly hitvesre szert tenni, aki hajunk fogyatékosságát megkülönböztető jelként érdemeink közé sorolja, s azért külön is szeret bennünket. A gyermekeknek is tetszik a kopasz fej; az unokáknak még inkább. Szóval a nyilatkozók és lelkes felszólalók lángoló ígéreteinek, emberújító ötleteinek se higgyünk, hanem csak saját magunknak. Épp ezért legokosabb, ha a jellemzésünk tüneteit mutató hírlapot el sem olvassuk, hanem felbontás nélkül azonmód, ahogy érkezett, a hajtogatás mentén rögtön felszeleteljük, és szögre tűzzük. Még egyszerűbb, mert egészségesebb is, egész tiszta papírt beszereznünk, amelyre semmi hír sincs nyomtatva. Legkevésbé a híreket sajnáljuk. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Itt élned kell; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1976

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Kedves Olvasónk - aki mellőzni kívánja a szereplést a szerkesztőségi üzenetekben - nem csekély kárörömmel állapítja meg, hogy lapunk egyik - K. G. Gy.-vel jelölt - glosszájába súlyos tévedés csúszott. A glossza szerzője, kedves Olvasónk szerint, Goethének tulajdonított egy idézetet - " Gegen die Dummheit kämpfen die Götter umsonst " -, amely valójában Schillertől származik, és helyesen így hangzik: " Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. " ( A butaság ellen az istenek is hiába küzdenek. ) Jungfrau von Orleans, 3. felv. 3. szín.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Ez is én vagyok; Szerző: Kardos G. György; Dátum: 1996 A példa a magyar kifejezés másik német megfelelőjének (Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens) a fordítása

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«