Není růže bez trní. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví slouží jako komentář v situaci, v níž člověku začne být zřejmé, že příjemné věci jsou často doprovázeny věcmi nepříjemnými a překážkami. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Vydal-li ses na cestu, nedej se odradit překážkami. Překážky jsou jako trny na růži. Není růže bez trní a není cesty bez překážek. Překonávej je a pokračuj k cíli.

Spoléhej na vlastní síly a nebuď závislý na jiných. Věř svým schopnostem, a Bůh ti pomůže.

Úspěch tvého jednání záleží na síle tvého vnitřního přesvědčení a na sebekázni. Neztrácej odhodlání a nikdy se nevzdávej. http://www.joga.cz/svamidzi/linie-mistru/zlate-uceni/index.php


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="růže"]{0,3}[lemma="trní"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«