Nincsen rózsa tövis nélkül. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a pozitív dolgoknak is gyakran van kellemetlen, rossz oldaluk; nincs az életben zavartalan boldogság, tökéletes öröm. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Nincsen rózsa tövis nélkül. Vagy fogalmazhatunk úgy is: ha valamit kapni akarunk, adnunk is kell. A NATO ugyanis nemcsak bázist kíván boszniai békefenn-tartóinak létrehozni Magyarországon, de Washington azt kérte, hogy egy magyar hídépítő műszaki alakulat is segítse küldetésük teljesítését. Magyar Hírlap 1995/11/29., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
„Szereti a halat, kisasszony?” – faggatta nemsokára a balszomszéd, míg a „tanári” tekintély küzdött benne a legényes, udvarló virtussal. – „A szálkát nem szereti benne, ugye? De lássa, nincsen rózsa tövis nélkül, és itt csak a bájos fiatal leányok kivételek”. NYUGAT 1917. 5. SZÁM, KAFFKA MARGIT: HANGYABOLY

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Két hónapig kúrálták valamivel a sírógörcsét, azóta ilyen vidám, feldobott. S ebben a társaságban ki merné örökifjúságát kétségbe vonni? Egyszer - amikor még a dzsip is elakadt a sárban és vele az esedékes gyógyszeradag - Ilonka nénit is beavatta a múltjába. Ilonka néni meghallgatta, aztán mélyen a szemébe nézett, és azt mondta biztatóan: - Nincsen rózsa tövis nélkül! A gondnoknő szaladt a dzsip felé, lenyelte a tablettákat még a kerítésnél, s határozottan megkönnyebbült. Ilonka néninek igaza van. A lakók is így vélték; Ilonka néni tekintélyt szerzett. Részben a korával és erejével: nyolcvanöt és fél éves volt, és még el tudott két bottal a közös étkezőig vánszorogni. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az ifjú halász és a tó; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1992

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ősz Zoltán, az iskola igazgatóhelyettese lehetőséget lát az idáig megoldatlan nyelvi előkészítő foglalkozások bevezetésére is. Idén hat fiatal mezőgazdász utazik Hollandiába, akiket nem csupán tanulmányi eredményük alapján tartottak erre érdemesnek, de személyükben biztosítékot látnak arra, hogy az elsajátított ismereteket már meglévő családi gazdaságaikban hosszú távon kamatoztatják is. Így nem fordulhat elő, hogy puszta kedvtelésből például egy leendő gépész megy tejgazdasági gyakorlatra, aki a néhány hét letelte után nem veszi többé hasznát a látottaknak. Ősz Zoltán szerint a holland gyakorlat nemcsak alapélmény a későbbi mezőgazdasági vállalkozók számára, de nemzetgazdasági érdek is, hiszen eloszlatja azt a téves hiedelmet, amely szerint a családi birtok fogalmát kimeríti a kárpótlás során véletlenszerűen visszaszerzett két-három hektáros földterület. Úgy tartja a mondás: nincsen rózsa tövis nélkül. A túlzott lelkesedéstől óv az Országos Háziorvosi Intézet kálváriája. Az intézet szakoktatás-módszertan kategóriában nyert pályázatot: svéd, holland és spanyol egyetemi kollégáikkal a gyermek-alapellátást is vállaló háziorvosok számára dolgoztak ki továbbképzési szempontrendszert, amelyre 95 ezer ECU-t kaptak. A családban élő egészséges gyerekek gondozását ellátó háziorvosi hálózat működése Svédországban és Hollandiában már a mindennapok gyakorlata - mondja dr. Fodor Miklós az intézet képviseletében. A rendszer ott már bebizonyította szakszerűségét, humánumát és életképességét. Magyar Nemzet; Cím: Uniós kísérletek Nyíregyházától Nyírjesig; Szerző: Hajdufy Eszter; Dátum: 1998/05/19

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
- És amit nektek itt pletykáltak, hazugság. Kitaláció mind a három. Bár a negyedik majdnem elvett. De leöntötte féltékenységből sósavval a felesége. Nincsen rózsa tövis nélkül. - És... - Lőrinc kissé megingott. A kérdése nem volt elég hivatalos. - Miből tetszett élni? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az ifjú halász és a tó; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1992

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
- Mióta ígérik! Betonút! -... minden héten itt lenne az enyém... - Ez az elzártság, tehetnek a mieink róla? - Nincsen rózsa tövis nélkül - mondta Ilonka néni, mintegy összefoglalva a tényállást, s ebben úgy-ahogy megnyugodtak mindig. A gondnoknő is közéjük ült, nyájas szavakat fecserészett, az asszonyokat csinibabának szólongatta, a férfiakat kiskandúrnak. Úgy vélte, lélektanilag jót tesz a fiatalítás. Ígérte az utat, az intézkedést, csepülték együtt a fenntartó szervet. Az élelmet is dzsip hozza, ha a katonaság nem segítene... Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az ifjú halász és a tó; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1992

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Volt -e a néninek férje? Ez mint magánélet... - De még milyen derék, milyen derék... úgy vert hozzá furkósbottal az apám, mert félénk voltam, húzódós, nem akaródzott férhő menni... Jól pászoltunk, nagyobb kárt sose tettünk egymásba. Aztán meghótt az első háború idején... nincsen rózsa tövis nélkül... megmaradt utána hál’ istennek két égedelem fiúgyerek... hej, mennyit kujtorogtak a határban, minden szomszédot megdézsmáltak, az az igen életrevaló két zsivány... amíg keservesen fölnevelődtek... Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az ifjú halász és a tó; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1992

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
A szociális otthon harmincnyolc kilométerre van a legközelebbi lakott településtől. ( Innen jönnek az úttörők! ) Uradalmi épület volt, államosításkor léptették elő " kastélynak ". Sárban, hóban még az autó is leragad az oda vezető ( vagy az onnan kivezető ) hepehupás dűlőkön. De hát - éljünk Ilonka néni kedvenc mondásával - nincsen rózsa tövis nélkül. S legalább igazíthatják valamihez az egyébként szüntelen és többnyire céltalan várakozást. Ha esik, ha havazik: nem kell várni. És akkor sem kell várni, ha túl erősen süt a nap, mert akkor meg a por nyelné el, és hőgutát kapna a látogató. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az ifjú halász és a tó; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1992

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Az idő - időtlenül A szó szederjesre kékül Kóró lesz a töve is Nem volt rózsa tövis nélkül? Lesz rózsa nélkül tövis Versünk tél vermébe hányja A minden rózsák hiányaDigitális Irodalmi Akadémia; Cím: A negyedik szoba; Szerző: Somlyó György; Dátum: 1994


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«