Nepíľ konár, na ktorom sedíš.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príležitosť je radou a varovaním, že človek by sa nemal púšťať do riskantných vecí, ktorými by mohol uškodiť sám sebe, alebo by sám seba ohrozil. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch vyskatuje v rôznych transformovaných podobách. [Doklad 3] [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa vo svojej citátovej forme v taxtoch prakticky nevyskytuje. V textoch je spravidla transformované a začlenené do štruktúry aktuálnej vety. [Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Dnes sme vo výrobe sebestační. Cukor nie je v rozpočte domácnosti nejakou významnou položkou, a ani pri miernom zdražení by nebol. Asi polovicu vyrobeného množstva cukru predstavuje následná spotreba v potravinárskych výrobkoch. Sami vidíme, že táto klesá asi o 10 - tisíc ton ročne. Bankrotujú najmä naše konzervárne. Nie je ani v záujme pestovateľov cukrovej repy, ani cukrovarníkov, aby to pokračovalo, a na nás nadväzujúce odvetvia neprosperovali. My sa snažíme predávať cukor za akceptovateľné ceny, zbytočne ich nedvíhať, aby sme si sami nepílili konár pod sebou. V ČR teraz uvažujú zvýšiť clo na cukor až na 120 percent. Aj zvýšenie ochrany nášho trhu by bola cesta, aby sa našim potravinárom ľahšie dýchalo a mohli uspieť v konkurencii s dovezenými potravinami s cukrom za prebytkové ceny. Profit 1999/03

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Prirodzene, aj v kultúre, a najmä vo filme (je známa Leninova myšlienka „Zo všetkých umení je pre nás najdôležitejší film"). Deformácia zámeru Benešovho dekrétu nedala na seba dlho čakať. Ale nastala až dodatočne, keď sa nanominovala komunistická strana ako jedi pestovala fáma, že účasť štátu vo financovaní filmovej kultúry je boľševické dedičstvo a treba ju ako také zlé dedičstvo zrušiť. Nadšení tvorcovia, unesení svojou nečakanou slobodou, ktorá im spadla do lona a možnosťou všetko okamžite búrať, nechceli pochopiť, že si pília konár, na ktorom sedia aj oni, aj ich tvorba. Hurá do súkromného podnikania. V nádeji, že to je cesta k rýchlemu zbohatnutiu. Bol to kritický okamih slovenskej kinematografie. Následky nedali na seba dlho čakať, no bolo už neskoro. Čo sa dalo zachovať, sa nezachovalo, vtedajší minister kultúry Snopko nariadil Kolibe prepustiť vyše 400 zamestnancov, začalo sa tvorcami, ako keby tí boli najmenej potrební. Literárny týždenník 2001/1


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Pre globálnu dedinu, ktorá vzniká na internete, to naozaj nie je zaujímavé. Vážime si statočnú prácu Odpovedá predseda Združenia robotníkov Slovenska Ján Ľupták LT: Z viacerých strán počuť, že nadchádzajúce parlamentné voľby budú pre našu krajinu osudové. Stotožňujete sa s týmto názorom, alebo nie? A prečo? - Ja by som ich nenazval osudové. Rozhodne budú veľmi dôležité z pohľadu prístupov najchudobnejších vrstiev obyvateľstva k nim. Volič si musí uvedomiť, že ak nepôjde do volieb, píli si sám pod sebou konár. Rovnako si píli konár pod sebou robotník, ktorý dáva svoj hlas v parlamentných voľbách pravicovej strane. Pravica predsa búra sociálne zabezpečenie jednoduchých ľudí a svojou politikou vytvára kasty milionárov a multimilionárov. LT: Voľby sú v demokratických krajinách najvýznamnejšou formou účasti občanov na priamom formovaní politickej, hospodárskej a spoločenskej budúcnosti štátu. Čo urobíte preto, aby ste ich v čo najhojnejšom počte pritiahli k volebným urnám? - Naša strana - Združenie robotníkov Slovenska - komunikuje s občanmi už od skončenia parlamentných volieb v roku 1994. Literárny týždenník 1998/37 str. 12-13


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Pritom to bol práve minister Kanis, ktorý po svojom nástupe začal najrazantnejšie zo všetkých členov kabinetu (vari len s výnimkou Milana Kňažka) personálne čistiť svoj rezort takpovediac od podlahy, doslova od šoféra. Nepíli si tým vedenie ministerstva pod sebou konár? - Tak ako v roku 1990 nebolo možné prepustiť všetkých generálov a plukovníkov, lebo všetci boli v strane (členmi KSČ bolo 85 percent dôstojníkov, 50 percent plukovníkov, 100 percent generálov), tak ani v roku 1994 alebo 1998 nebolo možné urobiť takéto zmeny iba preto, že niekto má isté sklony k tomu alebo inému politickému zoskupeniu v Slovenskej republike. No i tak sme mali od decembra 1998 do marca 1999 dostatok priestoru na hlbšie preskúmanie jednotlivých ľudí. Nové slovo 2008-05-06

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Potom si uľavil do nočníka, vošiel do hlavnej kajuty a sadol si za písací stôl. Srdce sa mu rozbúšilo. Prišiel si na to, ako vyriešiť ten znepokojujúci deficit v britsko-čínskom obchode, ktorý sa krúti okolo čaju, striebra a ópia. Prišiel si na to, opakoval si v duchu, ohromený skvelým, jednoduchým nápadom, ku ktorému ho priviedla Struanova posledná poznámka. — Dobrý bože, Dirk, — zasmial sa nahlas, — keby si vedel! Podpílil si si konár, na ktorom sedíš spolu s ostatnými čínskymi obchodníkmi. Prispel si k väčšej sláve Británie a k mojej nesmrteľnosti ! Veru, presne tak. Radšej drž jazyk za zubami, vystríhal sa v duchu. Aj steny majú uši. Taká jednoduchá myšlienka. Treba zničiť čínsky čajový monopol. Kúpiť, vypýtať si alebo ukradnúť v plnej tajnosti tonu čajového semena. Tajne previezť semeno do Indie. Iste sú tam tucty oblastí, kde by sa darilo čaju. Tucty. A ešte sa dožijem toho, že tam budú prekvitať plantáže. Clavell, James: Tajpan. Bratislava: Pravda 1987.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Keď vďaka ochotnému susedovi z právnickej kancelárie zistíte, že neprijíma ani korešpondenciu zo súdu a občas sa pred jeho dverami objavia aj strážcovia zákona, vaše konšpiračné úvahy o podivnosti jednania človeka, ktorý vás má informovať o zveľaďovaní majetku v konkurze, začínajú mať racionálnejšie obrysy. Na infozákon, ktorý mal klepnúť po prstoch predovšetkým tajnostkárskym predstaviteľom štátnej správy, ktorí povedali len to, čo chceli a kedy chceli, pri rozhovore s novinármi sa oháňali služobným tajomstvom a inými nezmyslami, väčšina kompetentných zatiaľ nedorástla. Nedochádza im však ani to, že svojou ignoranciou pília konár, na ktorom sedia. Ich voliči sú totiž aj čitateľmi novín, televíznymi divákmi, rozhlasovými poslucháčmi. A tak treba dúfať, že im to onedlho zrátajú. Nie za novinárov, ale za seba. Právo na slobodný prístup k informáciám je totiž právom občanov, z daní ktorých "kompetentní" žijú. A veruže nie zle. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/03


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
"Ide tu o byrokratický prístup. Žiadny úradník neprizná, že je zbytočný. Podobne, ako sa nestalo, aby nejaký riaditeľ podniku spáchal harakiri za to, že ho priviedol ku krachu a treba ho odvolať. Tu ide o analógiu. Prax ukázala, že toľko krajských úradov na malom území, ako je Slovensko je zbytočných. Je pritom pochopiteľné, že úradníci budú za seba bojovať. Veď sú finančne a spoločensky zabezpečení. Oni aj ich príbuzní, tak prečo by mali pod sebou píliť konár. „Považujete odklad rokovania za úspech odborárov?" Samozrejme. Už to, že nám podpredseda vlády Pavol Hamžík prisľúbil, že vláda okamžite stiahne návrh z rokovania a predloží ho až o dva týždne po prejednaní so sociálnymi partnermi, považujeme za úspech. Vláda si možno uvedomila, neakceptovanie názorov môže viesť až k zbytočným výbuchom. Tie by nemuseli byť, keby rešpektovali názory, pod ktoré sa podpísali stovky ľudí.“ Východoslovenské noviny - Korzár 2001/02

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Keby prednostovia neboli podpísali zvýšenie cestovného, v praxi by to znamenalo vylúčenie električky číslo 4, piatich alebo šiestich autobusov a intervaly medzi jednotlivými spojmi by sa predĺžili až na 30 minút. "Spájať výlučne dlh mesta so zvýšením tarify nie je úplne správne," poznamenal v tejto súvislosti riaditeľ DPMK Igor Reiprich. "Snažili sme sa maximálne šetriť na nákladoch. Na údržbu, kam malo ísť 30 miliónov, sme dali len 15. Ale to si vyslovene pílime pod sebou konár. Len vstupy nám išli hore o 33 miliónov, náklady napríklad na naftu sa nám zvýšili o 27 miliónov korún." Štát v tomto roku zvýšil dotáciu na košickú MHD o 12 miliónov korún, mesto tiež zvýšilo dotáciu zo 40 na 50 miliónov. Ďalší príspevok do dopraváckej kasy príde od občanov cez zvýšenie cestovného. Na oplátku tak, ako dopraváci sľúbili, opäť uviedli do života niektoré medzičasom zrušené linky, o čom sme detailne informovali v piatkovom vydaní. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/03

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="píliť"] []* [lemma="konár"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«