Ne vágjuk magunk alatt a fát. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy ne cselekedjünk saját érdekeink ellen, ne tgyünk önmagunknak rosszat. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A magyarban a kifejezés inkább szólásszerűen használatos (maga alatt vágja a fát valaki), ritka ebben a felszólító formában.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Nos, úgy gondolom, talán Önökkel együtt, hogy a vélemény szabadsága élteti az internettót. Guga nemrég az ÍRÁS FELELŐSSÉGÉRŐL beszélt, felismerve, hogy nemcsak tetteinkért, hanem szavainkért is felelősek vagyunk és azok saját magunkat minősítenek. Hát ne vágjuk magunk alatt a fát és legalább magunkat ne kezeljük gyermekként. Jól gondolják át, hogy mivel is játszanak. A bizalom törékeny dolog. Az itt lévők többsége bizalommal ír ide, tudván, hogy véleményük nyilvánítása szabad. De mindehhez egyértelmű játékszabályok kellenek, részrehajlás és egyéni befolyások nélkül. Index Fórum; Szerző: Utas2; Dátum: 1998/12/17

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
…az ügyész állítja, hogy a nyomozás érdekében nem köteles teljes mértékben mindent elárulni, mert maga alatt vágja a fát, ha rögtön az eljárás elején ő maga készíti föl a vádlottat a védekezés hatékony módozatára. Magyar Hírlap 1997/04/9., 7

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Harag igen nagy tömbökkel építkezik, mindent alárendel egyetlen törekvésnek, hogy a dráma fő ütőerét tartsa életben, és ezért kegyetlenül megválik az olyan részletektől, amelyek esetleg nehezékei lehetnek a darabnak. Némelykor minden szóért sír a szerző, de végül is az összhatás dolgában, úgy látom, hogy Haragnak lett eddig igaza. Nagyon konokul távol tartja magát mindenfajta melodramatikus hatástól, mindenfajta érzelgős hatáscsikarástól, és ebben tökéletesen igaza van, mert az igazi drámai erőt, a tragikum tulajdonképpeni atmoszféráját roppant egyszerű eszközökkel, rideg logikával, nagyon racionális építkezéssel éri el, és meggyőződése neki is, most már nekem is, hogy a tulajdonképpeni összhatás az egésznek a végső kicsengése, és hogy ebben hamis hang és félrevezető út a melodráma, az emberi könnyzacskókra való utazás. Engem kezdetben mindig aggodalommal tölt el, hogy vajon nem magunk alatt vágjuk el a fát, vajon nem kezeljük túl ridegen az anyagot. Ilyenkor Harag a maga esztétikai alapelveihez tér vissza, mondván, hogy ami a nézőben történik, az úgyis titkos folyamat, és hogy ezt a belső mikrokozmoszt megmozgatni nem külsőleges eszközökkel, hanem mélyreható gondolatisággal és képi-gondolati eszközökkel kell. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Sárkány alszik veled; Szerző: Sütő András; Dátum: 1991

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«