Neraduj se předčasně. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
Neraduj se předčasně

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když někdo na základě počátečního pozitivního vývoje automaticky vychází z toho, že určitá věc také pozitivně skončí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje především v transformované podobě a v aktualizovaném kontextu. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Neradujme se předčasně. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Když jsem si před pár lety pochvalovala před jednou zkušenou pěstounkou, jak jsme všechno hezky zvládli, řekla mi: "Neraduj se předčasně, ono se to všechno ještě jednou vrátí - v pubertě." Tehdy mi připadla jako nepřející škarohlíd. Vrátilo se to. Zmizely mi nějaké peníze. Srdce mi pokleslo, tak hluboké to bylo zklamání, zoufalost, lítost. Nikdo o nich nic nevěděl, pochopitelně. Dva týdny mi bylo hořko a chodila jsem jak tělo bez duše. Co můžeme dělat? Svěřit se? Svěřila jsem se. http://www.rodina.cz/clanek5279.htm

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Radovali se předčasně KINSHASA - Zpětné dobytí budovy rozhlasu v zairském hlavním městě Kinshase si včera ráno vyžádalo dva lidské životy. Při akci prezidentské gardy přišel o život jeden vládní a jeden povstalecký voják. Lidové noviny, č. 20/1992

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Občanovi, který se v poslední době začal obávat o vlastní bezpečnost, svitla naděje. Policejním sborům bude velet policejní prezident a co nevidět budou schváleny zákony o boji s narkomafií a mezinárodním terorismem. Neradujme se předčasně. Za současné legislativy vyzraje na policejního prezidenta i ten poslední kapesní zlodějíček. Pokud je na své trase mezi Kotvou a Václavákem přistižen, putuje zpráva o jeho přestupku podle razítka v občance řekněme do Rožňavy, kde zjistí, že se dotyčný v místě trvalého bydliště nezdržuje. Lidové noviny, č. 133/1991

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«