Nerozdělujme kůži medvěda, který ještě běhá po lese. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

V přísloví zaznívá doporučení, abychom některé věci nepovažovali již předem za úspěšně dokončené, dokud se úspěch či hmatatelný výsledek skutečně nedostaví, teprve pak s ním můžeme kalkulovat. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje především v transformované podobě a v aktualizovaném kontextu. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Nestahujeme kůži medvěda, který ještě běhá po lese. [Doklad 3]

Záměna komponent#

např. Není dobré rozdělovat kůži
, když/zatímco medvěd ještě běhá po lese. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je někdy uvozeno introduktory typu Jak se říká. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Nikdo neví, jak bude kraj fungovat. Ale předpokládám, že vlastních zasedání zastupitelstva nebude mnoho a základ práce bude v odborných komisích. A to se dá lépe zvládnout ve volném čase," prohlásil jilemnický starosta Václav Hartman, který kandiduje za Stranu svobodných severu. Podobně uvažuje i semilský starosta František Mojžíš (Strana pro otevřenou společnost). "Zatím nemá smysl spekulovat. Jak se říká, nerozdělujme kůži medvěda, který ještě běhá po lese. Jestli se do krajského zastupitelstva dostanu, budu to muset nějak zvládnout. Konec konců nejsem na radnici sám a nemusím být u všeho," řekl. Za Unii pro sport a zdraví kandiduje i Mojžíšův zástupce Stanislav Macák. Mladá fronta DNES, 6. 11. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Tento u nás dosud nevídaný postup od té chvíle sklízí spíše negativní hodnocení. Kriticky reagovala celá řada politiků, od prezidenta Havla, přes lidovce jako potenciální koaliční partnery ČSSD, až po komunisty. Reakce politiků jsou v podstatě shodné: "Sociální demokracie slibuje kůži z medvěda, který ještě běhá po lese." V KDU-ČSL tento postup posílil hlasy, které před levo-středovou vládou varují." Nepřipadá mi to příliš vhodné a nevím, zda je to vůbec normální a mravné," říká lidovecký místopředseda Jan Kasal. Lidové noviny, č. 36/1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Naší prioritou by byl zejména předseda vlády a také ministerstvo financí, spravedlnosti, dopravy a možná jiné. Ale o konkrétních osobách jsme nemluvili, protože nestahujeme kůži medvěda, který ještě běhá po lese," tvrdí místopředseda ODS Ivan Langer. US má ještě menší představu o tom, kdo by mohl ministrovat, než členové ODS. Předseda US Jan Ruml připouští, že někteří kandidáti jsou téměř jistí. Například o místopředsedech strany se mluví jako o budoucích ministrech. Lidové noviny, č. 150/1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Dokonce není ani důležité, která strana získá konkrétní ministerstvo. Pro mne je zásadní prioritou pokračovat v pravicovém kursu naší země. Filip: Není dobré rozdělovat kůži, když medvěd ještě běhá po lese. Volby jsou před námi, a tak není možné říct, jestli budeme vládní, nebo opoziční stranou. Na to nejprve musí odpovědět voliči. Mladá fronta DNES, 15. 6. 1998

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

Podobně uvažuje i semilský starosta František Mojžíš (Strana pro otevřenou společnost). "Zatím nemá smysl spekulovat. Jak se říká, nerozdělujme kůži medvěda, který ještě běhá po lese. Jestli se do krajského zastupitelstva dostanu, budu to muset nějak zvládnout. Konec konců nejsem na radnici sám a nemusím být u všeho," řekl. Za Unii pro sport a zdraví kandiduje i Mojžíšův zástupce Stanislav Macák. Mladá fronta DNES, 6. 11. 2000

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="medvěd"]{0,3}[lemma="běhat"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«