Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že člověk, který neumí zacházet s penězi a neváží si malých částek, neumí většinou hospodařit ani s větším majetkem, a tudíž si ho nezaslouží. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Já jsem spořínek od dětství. Tehdy jsem dostal např. peníze na pouť, kde jsem se svezl na koloči, koupil si nějaký mls, ale většina těch peněz putovala do kasičky. A dneska dokážu šetřit na drobných kravinách typu kafe z automatu (když mám velkou chuť, tak si ho samozřejmě dám), ale pak mi není líto jet na drahou dovolenou nebo si koupit počítač za 70 tisíc. Je to jen o prioritách. Řídím se heslem "Nezaslouží dukátu, kdo neváží si groše", to je vše. http://finance.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A090213_140435_viteze_fib&razeni=time

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«