Nie je všetko zlato, čo sa blyští.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Irreführung-Täuschung.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie upozorňuje na skúsenosť, že nie všetky veci, ktoré sa na prvý pohľad javia pozitívne, takými pod povrchom aj v skutočnosti sú. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Nie je všetko zlato, čo sa ligoce. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Nie je všetko zlato, čo sa trbliece. [Doklad 8]


Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Väčšina veľkofilmov, dnes najmä americkej proveniencie, sa ani tak nesústreďuje na umeleckú kvalitu, ako sa skôr dopredu, ešte dávno pred zrodom artefaktu, zameriava na celoplošnú reklamnú kampaň. Čoraz viac sa ľuďom vtláča do hláv množstvo preinvestovaných prostriedkov, ktoré dielo pohltilo, ako vedomie možnej umeleckej hodnoty, na ktorú by vari mohli reagovať, ktorá by ich mala a mohla osloviť, pravdaže, keby ju naozaj prinášali. Nijako tým nechcem hádzať všetko do jedného koša. Chcem však upozorniť na skutočnosť, na Slovensku dosť známu, že ani zďaleka nie je všetko zlato, čo sa blyští. Biafra kultúry môže mať svoje odnože rovnako v USA ako v Mongolsku. A americké pohľady na svet ešte nemusia byť jedinými očami sveta, a to ani sveta umenia. Všetko sa nedá vyvážiť ani peniazmi, ani silou. Sila umeleckej kultúry je často práve v jej slabosti. V krehkej matérii, ktorú nevieme vždy pomenovať, a ktorú nazýval Boris Pasternak prítomnosťou umenia v diele. Chvalabohu, nevieme všetko dostatočne presne vyjadriť, zmerať a vyčísliť. V tom je ešte našťastie kus nášho šťastia! Literárny týždenník 1998/29 str. 11

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
To, či to tak naozaj bude, napovie ďalšie kolo rokovaní 14. októbra 1997. ( rm ) Život v objektíve Nekvalitné fotografie sú často dielom nepozornosti a nevedomosti ich autora Dávno pominuli časy, keď sa fotoamatéri po vyfotografovaní filmu zatvorili do tmavej komory a venovali zopár hodín zo svojho času na dokončenie načatého diela. Minilaby, ktorých je dnes ako húb po daždi, odbremenia od tejto povinnosti každého, kto má záujem iba o kvalitné fotografie a nepovýšil ich výrobu na svoje najmilšie hobby. Roman Végh Aj pre minilaby však platí okrídlené: Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Človek by si preto pred ich návštevou mal ujasniť, o aké služby má v prvom rade záujem. Či stavia na prvú priečku kvalitu, cenu alebo čas. Ak potrebujete mať fotografie hotové do jednej hodiny, nebudete predsa strácať čas cestou do firmy, kde vám ich vyhotovia do troch, resp. piatich pracovných dní. Väčšina minilabov, v ktorých sme sa informovali na tieto služby, vyhotovuje klasické formáty rozmerov 9 x 13, 10 x 15, resp. 13 x 18 cm. Profit 1997/10


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Ale sú aj iní ľudia - ako Ráchel - ktorý pri všetkej úzkosti, chudobe, biede, opustenosti si nezúfala, ale vždy sa s dôverou obracala k Pánu Bohu. Hlavná myšlienka: Keď na nás príde rozličné ťažkosti, trápenia, nešťastie; nezúfajme, ale vždy sa s dôverou obracajme k Pánu Bohu a jeho prosme o pomoc. Nerepcime, nesťažujme sa, pretože on vie, prečo posiela na človeka kríž. A za všetko dobré dostaneme odmenu po smrti, vo večnej blaženosti. Literárny žáner: divadelná hra Jazykové prostriedky: Nie je všetko zlato, čo sa ligoce. My o vlku a vlk za humnami. Groš bohatému a dieťa chudobnému - porekadlá Hlavné postavy: Ráchel, Ismaél, Balách. Albrecht Durer životopis ALBRECHT DURER - nemecký predstaviteľ renesancie, ktorá v 16. st. vzrušila celú Európu. Je to obdobie pre Nemecko veľmi zložité. Vzplanulo nové náboženské nadšenie, ktoré odmietalo obrazy, obrady, ale sa vracalo k vnútornej modlitbe ako jedinej forme pravého vzťahu človeka s Bohom. http://www.referaty.sk 2005-10-17


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
„Sotva to ovoňal a vraví, že sa najedol,“ hovorila naoko urazene kňažná. Úsmev na jej okrúhlej tvári však prezrádzal, že je spokojná. Ivan si položil ľavú ruku na peknú zvlnenú bradu a pravú na stôl. Ženy pozerali do jeho chudej tváre a nedočkavo čakali, čo povie. „Počul som veľa otázok. Lietajú mi v duši ako pestrofarebné motýle … Prečo som ušiel z Blatnohradu? Má hojnosť všetkého, a vyvolí si biedu!“ Pustovník si vzdychol a pravou rukou si pretrel oči. „Nie je všetko zlato, čo sa blyští! Staršie z vás sa pamätajú na môjho otca. Bol dobrým človekom. Nenávidel bezprávie a miloval Božiu pravdu. Viete, aký bol jeho život, aká bola jeho smrť. Neistota, starosť a nepokoj poznačili všetky jeho kroky. Veľa mal, a predsa nič, lebo jeho život bol loďkou ustavične zmietanou búrkou. “Niektoré ženy prikyvovali hlavami, iné mlčali. Dobromíra krútila nedôverčivo hlavou: „Nesmieme vidieť všetko čierne. Búrka prejde a zase zasvieti slniečko!“ Masár-Tatranský, Albert: Rozlet a pád Veľkej Moravy II. Bratislava: Don Bosco 2000.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Niekedy aj obyčajný žart alebo nevhodná poznámka môžu vytvoriť predsudok. Pri vzniku predsudkov hrá určitú úlohu aj prvý dojem o človeku, ktorý sme uviedli pri tzv. haló efekte. Príroda neobdarila každého telesnou krásou a čarom. Aj výskumy ukázali, že ľudia tučnejší, nižší a menej pekní to majú v živote ťažšie ako ľudia atraktívneho vzhľadu. Preto pozor na tieto chyby pri vnímaní druhých. Ich prekonávanie, pochopenie bohatstva pravdy ukrytej pod nálepkou a spätná konfrontácia s ňou je veľmi ťažká, ale potrebná. Stačí si spomenúť na ľudovú múdrosť Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Tis (Taxus) je pamätný strom smútočného vzhľadu, ktorý v minulosti aj na našom území vytváral súvislé lesy, o čom svedčia mnohé miestne názvy: Tisov, Tisovo, Tisovec, Tisa a pod. V súčasnej dobe je takmer vyhynutý a zachovali sa len kry, ktoré rastú prevažne v botanických záhradách a parkoch. Ojedinelé stromy tisov patria k vzácnym exemplárom s historickou hodnotou a sú chránené. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/07

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

O NEOBYČAJNEJ OBYČAJNEJ RYBKE. Ako bolo, ako nie, bola raz rybka, ktorá veľmi, veľmi túžila byť zlatou. Pretúžila mladosť, a keď videla, že to nie je možné len tak z ničoho nič, ba že to nie je možné ani vtedy, keď sa kvôli tomu robí všetko možné i nemožné, začala snívať. Začala snívať o tom, že ju raz uloví rybár, ktorý ju bude za zlatú aspoň považovať. Lebo keď vraj platí, že nie je všetko zlato, čo sa trbliece, prečo by niekto neuveril, že je zlato, čo sa vôbec netrbliece, len tak nenápadne, matne blyští. Tak šli roky, rybka pomaly starla v špinavej vode a s ňou i jej márne sny. A to je vlastne všetko o tej rybke a jej veľkej túžbe byť zlatou. Poučenie : Aj vy ste určite snívali nad prútom, že vylovíte zlatú rybku, ktorá by vám potom splnila tri želania. Ja vravím: škoda. Škoda, že ste nevylovili práve túto. Gregor, Peter: Malé maléry. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="zlato"] []* [lemma="blyšťať"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«