Není všechno zlato, co se třpytí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když něco při důkladnějším zkoumání není tak dobré, jak se to jeví na první pohled. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

K přísloví je často připojena parafráze obsahující jeho aktualizaci. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Není (vše/vždy) zlato, co se třpytí. [Doklad 3] [Doklad 4] [Doklad 5]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je někdy uvozeno introduktorem typu inu apod. [Doklad 6]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Není všechno zlato, co se třpytí. To by měl při dnešním bohatém výběru zboží zákazník vědět především. Stane-li se přesto, že díky reklamě "naletí" a koupí zmetek, má možnost zboží reklamovat. Hospodářské noviny, 26. 11. 1997

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
A vyzýváme vás i ke zvýšené bdělosti. Jestliže právě zkompromitovaní poslanci volají po referendu ve jménu posvátných hodnot demokracie, buďme všichni na pozoru. Jestliže chtějí měnit ústavu právě ve chvíli, kdy den za dnem ztrácí své mocenské ambice, nevěřme jim. Není všechno zlato, co se třpytí. Není všechno demokratické, co se jako demokracie tváří. Demokracii mohou prosazovat a zlepšovat jen demokraté. Trvejme na zachování ústavy, na řádném zvolení prezidenta Federálním shromážděním do čtrnácti dnů Informační servis, č. 27/1989

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Jde o zcela odlišný proces "literární výroby", než jaký známe z Mnichova, Paříže či New Yorku. Jistě, i ve Štýrském Hradci znají pocit neštěstí; v Drážďanech nebo na berlínském Prenzlauer Berg se sedělo v pasti... fa Není zlato, co se třpytí Květnové číslo polského literárního měsíčníku Ex libris je věnováno dětské literatuře. Dospělí tu vzpomínají na knížky svého dětství, děti odpovídají na otázku, co nejraději čtou, jsou zde i recenze současné četby pro děti. Lidové noviny - Literární noviny, č. 28/1992

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Není vše zlato, co se třpytí. - tv film. Mladá fronta DNES, 16. 8. 1993

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Není vždy zlato, co se třpytí Při nákupech šperků z drahých kovů je namístě opatrnost Jiří Pinka Lidé by neměli kupovat výrobky z drahých kovů a šperky na ulici, ale ve zlatnictvích. Doma i v cizině se vyskytují padělky, které pak zklamaní zákazníci nemají kde reklamovat. Lidové noviny, č. 187/1994

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu):

Rád jsem denně platil sedm korun za čistý vzduch, ale na zakouřeném náměstí Kašperských Hor se mi dýchalo jako v letenském tunelu. Inu, není všechno zlato, co se třpytí. Ani v Kašperkách. Foto Zdeněk Merta Jedno musíme vládám zemí, na nichž leží zvláštní odpovědnost za osud světa, přiznat: občas jsou i poučitelné. Nezapomněly poučení z první světové války, že problémy nekončí posledním výstřelem, nýbrž právě naopak. Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 22/1993

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="zlato"]{0,3}[lemma="třpytit"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«