Niet nad vlastnú skúsenosť.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na fakt, že vlastná skúsenosť je často cennejšia a užitočnejšia pre osvojenie si alebo pre pochopenie niečoho, ako je len získavanie sprostredkovaných informácií o niečom. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Niet nad vlastné skúsenosti. [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Toho som sa ako otec najväčšmi bál. To ostatné sa hádam dá ešte vyriešiť, s tým si poradí čas, no moje srdce s odcudzením by už sotva... „Teraz,“ povie so zohnutou hlavou, „keď sa nemôžem len tak jednoducho zaviezť domov, kedykoľvek sadnúť na vlak, je odrazu všetko inakšie. Mama, ty, Viktor mi odrazu chýbate inak ako kedysi. Doteraz som si to neuvedomoval. Ale niet, naozaj niet nad vlastnú skúsenosť... Musím ti však povedať, že ani jeden z tých našich európskych polosvetov ma celkom neuspokojuje.“ „Áno,“ prikývnem, „aj piesočné hodiny sú z dvoch častí, aby mohli odmeriavať čas, aby mohol z jednej ubúdať a v druhej pribúdať, pritom celkom neodbudnúť...“ Pokývam hlavou, uvedomujúc si, že hovorím vlastne o niečom inom, a neviem sa zbaviť dojmu, že najmä o vlastnej budúcnosti. Zjaví sa Anabela a Martin naznačí, že mi ide niečo kúpiť do bufetu ... Ballek, Ladislav: Čudný spáč. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Peugeot, ktorý okrem kvalitných opráv so zárukou ponúka aj službu “Peugeot Rapid Servis“, teda poskytovanie drobných servisných zásahov na počkanie. Preto ak budete v Prešove hľadať Peugeot - či už kvôli kúpe, alebo servisu - vyberte sa do Prešova na Petroviansku ulicu, diaľničný privádzač smerom na Košice. Popisné číslo budovy je 38/A, radšej vám však odporúčame hľadať “ modrú krabičku “ (Blue Box). Je nielen zaujímavá a kvalitná, ale aj viditeľná z veľkej diaľky. Profesionálny tím poradcov vám kompetentne poradí, a keďže niet nad vlastnú skúsenosť, k dispozícii sú aj predvádzacie vozidlá na bezplatnú jazdu. Za zmienku stojí ešte financovanie vozidiel - tu je v ponuke značkový Peugeot leasing, no firma PGT nevynecháva ani služby ostatných finančných spoločností podľa priania a potrieb zákazníka, rovnako ako možnosť zákonného aj havarijného poistenia nového vozidla priamo v “Blue boxe“. Pod Vihorlatom. 2004., roč. 7, č. 50


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
"Vo Francúzsku hradí poisťovňa 65 percent ceny lieku, a to na základe štúdie, ktorá preukázala, že lekár, ktorý predpisuje homeopatické lieky, vyjde poisťovňu dva razy lacnejšie, pretože predpisuje menej liekov. Jeho pacienti sú menej chorí, liečba je trvácnejšia a lieky sú tri razy lacnejšie. Na Slovensku si všetky naše lieky pacient hradí sám." Niet nad vlastné skúsenosti. Katarína Sidorová homeopatiu uznáva na základe vlastných skúseností. Prvé školenie absolvovala ešte na materskej dovolenke, a odvtedy homepatiu a všetko, čo s ňou súvisí, nespustí z očí. "Zaujalo ma najmä to, že homeopat sa venuje pacientovi a jeho problémom vcelku. Nesleduje len jeden vybraný problém, práve akútny, sleduje človeka ako celok, pristupuje celostne k chorému, k chorobe. Lekár predpisuje lieky na základe klinického a patogenetického obrazu, oddeľuje symptómy lokálne a celkové, a až na základe celého súboru príznakov určuje liek.“ Profit 1999/11

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="nad"] [lemma="vlastný"] []* [lemma="skúsenosť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«