Nikto nie je nenahraditeľný. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Egozentrismus (Egocentrizmus).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje, že nikto by sa nemal považovať za výlučného, pretože úlohy alebo prácu, ktorú niekto vykonáva dlho a úspešne, dokážu prevziať a spraviť aj iní. [Doklad 1 | 1] Doklad 2 | 2 ]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy rozširuje o aktualizačné doplnenia. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarový variant 1 [Doklad 4]

Tvarový variant 2 Potenciálny komentár
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty s jednoduchou zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 6]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 8] [Doklad 9]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
V tejto súvislosti je zaujímavé vyjadrenie plk. Andreja Zeleňanského, riaditeľa odboru kultúry a športu MO, že cieľom odvolaní je, aby obe Dukly výkonnostne a ekonomicky rástli a zvyšoval sa ich podiel na slovenskej reprezentácii. "Dôvody boli také, že to rozhodnutie bolo správne!" dodal A. Zeleňanský, ktorý odmietol v tejto súvislosti akékoľvek politické motívy a pripomenul, že bol najvyšší čas vyčistiť stôl. Nikto nie je nenahraditeľný, preto budeme s interesom očakávať, ako sa podarí naplniť ciele novým funkcionárom, ktorí vzídu z augustového výberového konania. Máloktorý tréner by však chcel byť teraz v koži Rudolfa Potscha a Ernesta Bokroša, ktorí nastúpili po predchádzajúcom ročníku na lavičku v Trenčíne s plnou dôverou odchádzajúcich funkcionárov. SME95/07; s. 16

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
V upratovaní topmanažmentu v STV sa pokračuje. Pár kľúčových ľudí je preč, iní sa pre ‐ Rád by som riadil STV minimálne dovtedy, kým sa mi nepodarí to, čo som si predsavzal a čo som sľúbil: urobiť z nej BBC do vrecka. sunuli na nové pozície. Takže krásky súťažiace o titul miss – budú či nebudú na obrazovkách verejnoprávnej televízie? Na pekných ženách nie je nič zlé, ale k zmene na poste programu došlo z úplne iných dôvodov . Napokon nik nie je nenahraditeľný. Na to som už v médiách preskákal dosť, aby som to vedel zodpovedne vyhlásiť. Brejk. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 07, č. 09.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Včasné nezastavenie tejto krízy môže viesť k volaniu po tvrdej ruke a bratí spravodlivosti do vlastných rúk. Niekto čaká iba na túto príležitosť. To je výzva pre vládnu koalíciu, aby sa ešte pred koncom prázdnin vo verejnom záujme sformovala do silného tímu, vykonávajúceho zásadnú zmenu správy vecí verejných, ktorá privodí obrat vo vývoji našej spoločnosti. Nikto nie je nenahraditeľný ani nedotknuteľný. To platí o politikoch rovnako ako o sudcoch. Určitým povzbudením v tomto právnom marazme je postoj Združenia sudcov Slovenska. Neposudzuje negatívny ohlas verejnej mienky na „nedotknuteľných“ sudcov zneužívajúcich svoje postavenie ako útok na sudcovský stav, ale chápe ho ako začiatok nutnej morálnej očisty slovenského súdnictva. SME99/08; s. 4


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Mnohí z tých, ktorých sme vyzdvihli na piedestál, nás zradili a smejú sa nám do očí z okien luxusných víl a najdrahších limuzín. Už nás nepotrebujú. Napchali si vrecká i zahraničné kontá a my sme pre nich len príťažou, masou, davom, ktorý stále niečo chce, stále ich otravuje, unúva a vyrušuje pri ich slastnom krochkaní uprostred skvostného blahobytu. Zabúdajú, že nič netrvá večne a nik nie je nenahraditeľný. Ja by som sa veru bála chvíle rátania . SME98/02; s. 14

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Domnievala sa, že je preňho nenahraditeľná, že našiel v tom obyčajnom, zriedka navštevovanom byte tiché útočisko, plné uspokojenia a pokoja. Možno ho aj našiel, prinajmenšom na niekoľko ukradnutých hodín. Ale nebola preňho nenahraditeľná; nik preňho nebol nenahraditeľný. Mal ľudí rozškatuľkovaných ako celý svoj preorganizovaný život, odkladal ich do zásuviek v svojej mysli dovtedy, kým ich znovu nepotreboval, kým nepotreboval to, čo mu mohli ponúknuť. James, P. D.: Záľuba v smrti. Preklad: Jarmila Samcová.

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Toto netreba brať negatívne, špekulatívne. Mons. R. Baláž zdôraznil, že žiadne iné výklady nie sú potrebné, lebo môžu byť veľmi zlomyseľné. O tomto vymenovaní sa predseda KBS dozvedel na služobnej ceste v Ríme. Vatikán a Sv. otec ako jeho predstaviteľ robia seriózny výber cirkevných predstaviteľov do nunciátov a tí musia mať vysoké kvality. Na otázku ČTK, či odchod arcibiskupa D. Hrušovského bude veľkým oslabením pre trnavsko - bratislavskú arcidiecézu, mons. R. Baláž odvetil, že nikto z nás nie je nenahraditeľný. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 24.4.1996

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

V kompozičnom členení na tri základné časti ( stretávanie, spoznávanie, premeny ) sa v Roku diabla striedajú prvky, motívy a prostredia skutočné aj vymyslené, pričom nositeľmi autentickej reality sú najmä jednotlivé postavy vstupujúce do filmového príbehu a vystupujúce v ňom či z neho na pomedzí medzi skutočnosťou a fikciou. Jaromír Nohavica a Karel Plíhal, členovia skupiny Čechomor, dirigent, skladateľ a hudobný démon Jaz Coleman či údajný dokumentarista Jan Holman – všetci sú v príbehu rovnako dôležití a okrem seba samých predstavujú aj časť každého z nás. Aj preto nikto z nich nie je, ani nemôže byť nenahraditeľný. Prirodzené spoločenstvo, ktoré v Zelenkovom filme vzniká a ďalej sa šíri, totiž nepotrebuje vodcov. Pre zachovanie kontinuity jeho existencie je nevyhnutné najmä vzájomné spoznávanie sa a v ňom sú príchody a stretnutia rovnako dôležité ako odchody. Štylizovaný rámec filmu o zmiznutých ( vybuchnutých či rozprsknutých ) ľuďoch je iba vhodnou formou pripomenutia toho, že odchod každého človeka medzi anjelov či diablov je a zostane síce nepochopiteľný, no predsa neodvratný, a teda samozrejmý v akejkoľvek forme i čase. Domino Fórum 2002-10, 40


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Jerguš sa dal, musel sa dať, lebo dobrovoľníkov nikto nevolí. Slúžil vo veľkej dobe veľkej národnej myšlienke, projektoval, zameriaval, staval, ale nikomu neposluhoval. Dobre zakorenený a vzdelaný v dejinách svojho národa, vytváral mu koridor do dôstojnej budúcnosti vo vlastnom morálnom štáte v európskej i svetovej rodine. Štát morálnej spoločnosti. To sú jeho slová, ktoré tu dnes musím zopakovať, ako, žiaľ, dosiaľ nenaplnený ideál. Ľahko a niekedy ľahkomyseľne sa povie, že nikto nie je nenahraditeľný. V politických funkciách, vo vysokých úradných hodnostiach vo vrcholných manažmentoch a podobnej branži asi áno, ba skôr určite, veď uchádzačov je vždy viac ako voľných alebo aj obsadených stoličiek. Ale kto nahradí Jerguša Ferka, keď jeho mravné a profesionálne vlastnosti boli z celkom iného cesta a sveta? Nie je v našej moci nájsť za neho náhradníka. Literárny týždenník 2001/23


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Stačilo. Vychutnáme si dosýtosti pocit slobody. Nakoniec , nemusíme vydávať albumy len na Slovensku. Predseda ministerského klubu Strany demokratickej ľavice (SDĽ) Pavol Kanis nemieni napriek tlaku šéfa strany Jozefa Migaša na jeho odvolanie odstúpiť z tejto funkcie. Ako včera povedal pre agentúru SITA a TV Markíza, o jeho práci bude v pondelok diskutovať klub a ten aj rozhodne, či ho odvolá. Kanis však zrejme má podporu svojich vládnych kolegov. Hoci Peter Magvaši vyhlásil, že nikto nie je nenahraditeľný, Milan Ftáčnik tvrdí, že väčšina ministrov za SDĽ Kanisa podporí. Ako uviedol, on osobne je za Kanisove zotrvanie v tejto funkcii a verí, že rovnaký názor zdieľa aj väčšina jeho kolegov. Pondelňajšia diskusia by sa mala zamerať na obsah a efektivitu presadzovania politiky SDĽ v kabinete. Ftáčnik zároveň odmietol úvahy, že napätie medzi Migašom a Kanisom odráža vnútorné rozpory v SDĽ. Odvolanie ministra obrany Kanisa z predsedníctva v ministerskom klube ľavičiarov navrhol na nedeľňajšom mimoriadnom Republikovom výbore SDĽ líder strany Jozef Migaš. Východoslovenské noviny - Korzár 2000/04

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="nikto"][]*[lemma="nenahraditeľný"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«