Nihče ni nenadomestljiv. #

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar želimo izpostaviti, da lahko naloge in opravila, ki smo jih dolgo časa uspešno opravljali, prav tako uspešno opravlja tudi kdo drug.

[Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Kamera je namreč izmišljen, virtualen svet, ampak zelo privlačen, zelo vabljiv. Prinaša silovite rezultate na kratki rok, čez noč lahko postaneš priljubljen, postaneš izbranec, nekdo, ki je izvzet iz množice. To ima seveda strahovito ceno. To vedo povedati vsi, ki se veliko pojavljajo pred kamero. Voditelji dobijo občutek lažne nenadomestljivosti in ta prevlada. Ta umetna moč je huda zmota. Na televiziji je že tako, da vedno prihajajo drugi obrazi, vedno te kdo zamenja, nihče ni nenadomestljiv in to je iluzija, ki ljudi pokoplje. FidaPLUS

[Zgled 2]
Nihče ni nenadomestljiv. Težava je, da dobrih menedžerjev pri nas ni veliko. Študije konkurenčnosti slovenskega gospodarstva kažejo, da je najšibkejši člen prav menedžment in da se razmere v tem pogledu slabšajo. Janković je kot eden redkih razumel, da morajo podjetja zelo hitro rasti, če hočejo biti uspešna, in je tako trgovsko družbo tudi vodil. Za nameček mu je prav glede tega cilja uspelo ustvariti pravo organizacijsko kulturo Mercatorja in je imel za sabo celoten kolektiv. FidaPLUS

[Zgled 3]

Imam status višjega državnega uslužbenca za nedoločen čas, zato je zahteva po mojem odstopu nenavadna. Zavedam se, da nihče ni nenadomestljiv, niti jaz, niti dosmrtni profesorji na Fakulteti za arhitekturo, niti vladajoča elita arhitektov. Če mi bo delodajalec povedal, da z mojim delom ni zadovoljen, ali če bom sam ugotovil, da ni možnosti za uspešno delo, bom našel posel drugje. FidaPLUS

[Zgled 4]
Ugled podjetja je v tržnih razmerah, kjer je boj za obstanek vsakodnevna rutina in lahko že ena sama nepremišljena poteza potopi več let trdega dela, koncept, ki mu namenjajo veliko pozornosti. Podjetja se zavedajo, da na trgu nihče ni nenadomestljiv, v sosednji ulici je v zasedi že podoben ponudnik. Potrošniki pa od podjetij in njihovih predstavnikov pričakujejo določeno obnašanje in odnos. In začarani krog, ki je odvisen od ugleda, se začne. FidaPLUS

[Zgled 5]
V okviru javnih financ pozna tako ureditev ves svet, kajti država hoče imeti pri usmerjanju razvoja in izvajanju najzahtevnejših in najdražjih storitev pregled in vpliv. Življenje tudi kaže, da nihče ni nenadomestljiv in da se vedno takoj najdejo zmožni in zainteresirani ljudje, ki si želijo opravljati zahtevno, ugledno, žal pa nekoliko slabše nagrajevano delo. Po drugi strani pa je res, da je v svetu malo ljudi, ki bi zmogli odlično opravljati oboje. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«