Nouze láme železo. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že v mezních situacích přestávají platit běžné zásady, občas je totiž zapotřebí zvolit taková řešení, která by za normálních okolností byla nemyslitelná. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Studně jedna po druhé vysychaly. Roku 1930 v celém nasáklém kraji dávalo vodu jen 22 studní. Na bohaté obyvatelstvo, které dovedlo celá desetiletí tak plýtvat vodou, padla hrůza. Nastal zoufalý boj: studny byly prohlubovány, dešťová voda zachycována nákladnými jamkami a zaváděna k východům vodonosných pískovců, které byly obnaženy, rozryty a upraveny tak, aby vsakování bylo minimální. Ale srážky nestačily uhradit spotřebu. Vypočetli, že spotřebují v budoucnu 1357 milionů m krychlových vody ročně a viděli, že toto množství nemůže poskytnout žádná jiná řeka než Colorado. Ale Colorado je odtud vzdáleno 500 km a odděleno pouští od žíznivé Kalifornie. Zprvu se to pokládalo za nemožné - ale nouze láme železo. Roku 1932 začali provádět obrovský projekt, rozpočtený na 220 milionů dolarů, což v té době bylo 7 miliard korun našich. http://www.jizersko.cz/vzpominky/prameny_poklady.htm

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«