Núdza rozum zobúdza.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že v kritickej alebo beznádejnej situácii človek dokáže zmobilizovať sily a um, ktoré by normálne nikto neočakával. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch takmer nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

Príslovie sa až na jeden výskyt nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google.

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):

V kútiku svojej nekresťanskej duše som sa zachichotala, vrátila k listom a uspokojovala sa s vedomím, že tu ma ani jehovisti nevyrušia. Pobudnúť väčšinu dňa v aute, zakrytom ochranným povlakom, bolo azda čudáctvo, ale mne to vyhovovalo. Aspoň sčasti som sa stala neviditeľnou. (Patrím k ľuďom, ktorí sa nevedia rozhodnúť, či sa stať neviditeľnými, alebo radšej vzlietnuť. Keďže v snoch sa nalietam dosýta, za dňa zvyčajne uprednostňujem neviditeľnosť.) Núdza rozum zobúdza. O tom svedčí aj dnešné popoludnie, keď som rukami, skrehnutými od zimy, už nič nemohla robiť. V kozube som nekúrila a teplá voda ma rozohriala iba dočasne. Keď mi mŕtvolne obeleli končeky prstov, inštinktívne som sa presťahovala do auta, z ktorého som ani nestiahla červený nylonový povlak. Iba som pod ním pootvorila dvere a hneď som sa ocitla v tichu a teple. Kabínu auta vyhrievala prirodzená solárna energia a od predpoludnia až do podvečera v ňom ustavične bolo dvadsaťšesť stupňov. Heron, Echo: Kritický stav. Pokračovanie príbehu zdravotnej sestry. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1997.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Núdza rozum vzbúdza. zastarané http://www.google.sk/search?hl=sk&client=firefox-a&hs=BSo&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&q=n%C3%BAdza+rozum&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="núdza"] []* [lemma="rozum"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«