Nouze naučila Dalibora housti. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vychází ze známé pověsti o Daliborovi a jeho zálibě hrát ve vězení, přičemž zdůrazňuje fakt, že v extrémní situaci vyznačující se všeobecným nedostatkem je člověk donucen improvizovat a vynalézat metody a postupy, které mu umožní přežít. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví někdy poukazuje na svůj vlastní vznik. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Nouze naučila nejen Dalibora housti. [Doklad 3]
Nouze naučila hráti na housle.

Záměna komponent#

Nouze naučila např. kapitalisty
housti. [Doklad 4] [Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Manželčin podnik - Tesla Třinec - padl. Přes tisíc ženských šlo na dlažbu. Já pracoval v přidružené výrobě zemědělského družstva Třinec. Skončili jsme v podobném problému. K tomu malá děcka, mateřská, nedostavěný barák. Tak jsme s manželkou uvažovali, co dál, abychom to zvládli. Chtěli jsme využít místních možností a hlavně jsme je viděli v okolních hutních podnicích. hn: Jak se zdá, i tady nouze naučila Dalibora housti. Ano a velice rychle. Začínal jsem podnikat jako fyzická osoba, první půlrok jsem byl ve dne obchodní firma, v noci jsem dělal účetnictví. Postupně se nabírali lidé, jak přicházeli další zakázky a 7. dubna 1993 nám bylo uděleno povolení k činnosti jako společnosti s ručením omezeným. Hospodářské noviny, 26. 5. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Tržní hospodářství nutí zajímavým způsobem dodržovat tradice i Pražský hrad - jestliže tam kdysi nouze naučila Dalibora housti", pak dnes stoupající cena pitné vody nutí Správu Pražského hradu k hledání cest, zajišťujících jeho zásobování lacinější užitkovou vodou tak říkajíc "samosběrem", pod úrovní povrchu. Blesk, 25. 9. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Praha s ochromeným metrem si je bude vychutnávat hezky dlouho, hned tak se neobnoví ani všechny zničené mosty či úseky silnic v ostatních postižených oblastech republiky, což mnohým pořádně prodlouží cestu do zaměstnání či kamkoliv jinam. Tyto nepříznivé okolnosti by však mohly mít jeden pozitivní vliv - nouze naučila nejen Dalibora housti, ale mohla by našince přimět k účinnějšímu využívání informačních technologií ve snaze omezit cestování, pokud jen to je možné. Jednou z možností, kterou navíc ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi využíváme dosud dosti málo, je práce na dálku, z domova. Hospodářské noviny, 16. 9. 2002

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Příklad neilustruje rčení "nouze naučila kapitalisty housti". Jde o ukázku řešení předem nevypočitatelného úkolu: udržet si zákazníky a získat další, nové , na přesyceném trhu. To je meta, k jejímuž dosažení neexistuje žádná kuchařka s předem popsanými a na sto procent ověřenými postupy. Mladá fronta DNES, 11. 4. 1998

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Mertlíkovi nelze upřít odvahu. Sekyra ministra financí má odseknout všem jeho kolegům 28 procent příjmů. Proti takovému záseku jsou "balíčky" Klausovy vlády úplným břídilstvím. Že by nouze naučila socialisty restriktivní liberální politice? Tak horké to asi nebude. Mertlík není v kabinetu sám a ostatní ministři už se kroutí, jako by vládní Shylock chtěl vyseknout libru masa z jejich vlastního těla. Lidové noviny, č. 189/1999

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="nouze"]{0,4}[lemma="naučit"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«