Přání je otcem myšlenky. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví hodnotí počínání člověka nebo skupiny lidí, kteří jsou schopni proměnit svou touhu v konkrétní plán a ten pak uskutečnit. [Doklad 1] Někdy se jeví důležitější touha než samotné uskutečnění.

Zvláštnosti užití#

Přísloví se objevuje při popisu ekonomických zájmů. [Doklad 1] [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

např. mé, jejich
přání je otcem myšlenky. [Doklad 3] [Doklad 4]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno výrazy typu pořekadlo, rčení. [Doklad 5] [Doklad 6]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Obchodní strategií firmy bylo nejenom zavedení se na nově se tvořícím českém a slovenském trhu, ale proniknutí i na export. Rčení "přání je otcem myšlenky" v tomto případě dokonale platilo. P-KVARTET s.r.o. v té době získal v podobě dvou významných výrobních německých firem své strategické obchodní partnery. Požadavky německých partnerů na kvalitu i kvantitu produkce byly vysoké. Stávající prostory nevyhovovaly potřebám objemu výroby. Krkonoše, č. 1/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
A rovněž připravovat půdu pro vznik mezinárodní kapitálové společnosti, která by byla pověřena účelným vynakládáním veřejných i soukromých prostředků při jeho uskutečňování. "Nejde tu ale spíš o úzké podnikatelské zájmy členů vaší instituce v duchu známého úslov , že přání je otcem myšlenky? Vždyť pokud vím, tak strategie rozvoje dopravní infrastruktury České republiky s výstavbou zmíněného průplavu nepočítá. A zřejmě i v mezinárodních orgánech se s ním nějak vážně neuvažuje. Hospodářské noviny, 27. 11. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Ústeckou situaci znám z osobního náhledu. Je spletitá, nepomohou jí dálkonosné odsudky a zásahy, ani kdyby to měl být zásah vlády. Je možné, že mé přání je otcem myšlenky, ale nemohu si ji odpustit: nabyl jsem dojmu, že nad daleko důležitějšími tématy, méně závislými na osobní motivaci a lidské zralosti a spíš vymezenými politicky, hledali oba politici soulad nepoměrně úspěšněji. Téměř shodně formulovali své názory na privatizaci, její chyby a mezery. Reflex, č. 3/1999

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

ODS a soc. dem. v tomto šetření skončila až třetí se sedmiprocentní ztrátou na první příčku - a mezi tyto kombinace vklouzla pravicová varianta ODS plus dvojkoalice. Jenže jak se odvíjí běh předvolebních dnů, je stále více důvodů říct stoupencům svazku soc. dem. a Koalice, že jejich přání je otcem myšlenky. Pomocným argumentem jsou průzkumy, v nichž kdysi vedoucí kůň soutěže, tehdejší čtyřkoalice, po své transformaci ztratila nejen ODA, ale ipostavení na žebříčcích a pomalu má co dělat, aby nevykazovala stejné preference jako komunisté. Právo, 22. 4. 2002

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

Pro tvrzení, že nebudou vznikat černé skládky, platí pořekadlo, že přání je otcem myšlenky. Ať budou lidé povinně platit, nebo ne, vždycky budou mít doma nějaký odpad, který s gustem odvezou do lesa, protože do sběrného dvora se jim nebude chtít. Mladá fronta DNES, 21. 11. 2001

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu):

Na Primě bylo dokonce spekulováno o jeho možné budoucí roli předsedy vlády. Zde se lze nejspíše dovolávat rčení "přání je otcem> myšlenky," nicméně nebylo možné si nevšimnout, že Martin Kocourek z opoziční ODS měl pro Rusnokovy názory a vyjádření v Partii větší porozumění než koaliční kolega z vlády Petr Mareš (US-DEU) ve Šponě. Britské listy, 17. 3. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
přání je otcem


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«