Peniaze krivia charakter.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že bohatstvo môže negatívne zmeniť povahu a správanie sa človeka, alebo že človek je schopný kvôli peniazom dopustiť sa čohokoľvek. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Peniaze kazia charakter. [Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Žiadal, aby ho „prehodili stranou“ pretože odmietol poberať plat, ktorý by si nezaslúžil : lebo ak sa človek dostáva k peniazom „ inými cestami “, teda zadarmo, za nič, peniaze sa stávajú demoralizujúcim činiteľom, pozbavujú ho chuti do práce a zodpovednosti za úroveň jej vykonania, strácajú náležitú hodnotu a v konečnom dôsledku vedú k rozvratu v morálnom aj v ekonomickom myslení. A ako prídu, tak odídu. Až sa bojím opýtať sa: kto sa dnes vyrovná Hviezdoslavi, ktorý odmietol peniaze za nič, lebo také peniaze krivia chrbticu a charakter? Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999.


[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
„Ale neviem, či si to s tým vkusom môžem prisvojiť, lebo ja si vždy oblečiem len to, čo mi povie Katka," smeje sa legenda slovenskej pop music. Absolútneho majstra sveta v kickboxe Romana Voláka sme na plese zastihli náhodou, keď sem prišiel vyzdvihnúť svoju priateľku Petru, jednu z manekýnok módnej prehliadky. "Prišiel som sa na Peťku pozrieť, aby sme sa mohli potom baviť aj o nej, nielen o mojej robote," vysvetľuje. Hovorí sa, že peniaze kazia charakter. Stihli ho už pokaziť Romanovi? "Máte ten pocit? Myslím, že ich nemám tak veľa, aby ma stihli pokaziť. Peniaze pre mňa predstavujú skôr možnosti. Každý je si strojcom vlastného šťastia. Ak presne viete, čo od života chcete a idete si za tým, dostanete na to dostatok prostriedkov. Proste k vám prídu. Lebo dnes sa už pomaly nič nerobí zadarmo. Iba ak dobré skutky," hovorí kickboxer, ktorý sa riadi heslom " keď môžem, pomôžem, keď nemôžem, neuškodím ... Východoslovenské noviny - Korzár 2003/03


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Mojžiš rozbil popísané kamenné tabule Desatora, zlaté teľa roztavil a rozdrvil na prach a vinníkov prísne potrestal. Taký je teda pôvod spojenia klaňať sa zlatému teľaťu. Mnohí z nás si neraz povzdychnú: "Mať tak Rothschildove milióny!" Najmä teraz, keď sa nám často zdá, že v dnešnom svete podnikania sú peniaze rozhodujúce a bez nich sa nepohneme ani na krok. A predsa, neraz sme svedkami toho, ako peniaze krivia ľudské charaktery a štrbia ľudské vzťahy. O tom, že jestvujú aj iné hodnoty, ako sú peniaze, majetok, svedčia v našom jazyku také spojenia, ako napríklad byť cennejší, vzácnejší ako zlato, milovať niekoho viac ako všetky poklady sveta, nedať niekoho, niečo za nijaké peniaze a mnohé iné. Pripomeňme si slová Aténčana Solóna, ktorý nechcel Kréza uznať za najbohatšieho a najšťastnejšieho z ľudí, pretože ľudský osud je nestály a peniaze, bohatstvo neznamenajú všetko. Mal múdry Solón pravdu? Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999.


[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Môžem to urobiť dvoma spôsobmi. Alebo peniaze vrátim, alebo odvolám svoju účasť v druhej vlne kupónovej privatizácie. Do fondu som išla preto, lebo som nemala peniaze na registráciu a okrem toho som mala dobrú skúsenosť s fondom v prvej vlne. Peniaze na vrátenie fondu nemám, takže musím svoju účasť v druhej vlne odvolať. Ďakujem váženým "ochrancom pracujúceho ľudu". Ochránili ma pred prípadným zbohatnutím. Veď peniaze kazia charakter. Iste to vedia aj z vlastnej skúsenosti. Určite sa im takýmto spôsobom podarilo ochrániť viacerých pracujúcich. Ale na niečo predsa len zabudli. Ja som svojprávna a chcem o sebe rozhodovať sama. Nie som odkázaná na rozhodnutie iných. Nikto sa ma na nič nepýtal. Jednoducho ma z kupónovej privatizácie vylúčili. Teraz ich " srdco nebolí " ? Vylúčili ma z rozhodovania o sebe, ako to urobia vždy, keď sa im to hodí. Ani pri delení republiky sa nik nestaral o môj názor. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 3.10.1995[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Reumatici sa môžu liečiť za štátne útraty v Las Palmas. Matky, ktoré sami živia rodinu, dostávajú roky plateného voľna, aby sa mohli starať o výchovu svojich detí. Ale vláda je presvedčená, že občianske blaho sa dá zaistiť len skromným spôsobom života. Cielene tlačí dolu vonkajšiu, viditeľnú životnú úroveň a podporuje iba to, čo podľa jej názoru slúži skutočnému skvalitneniu života. To v základných rysoch zodpovedá cíteniu Nórov, ktorí sú vo svojej väčšine presvedčení o tom, že peniaze kazia charakter - síce nie nevyhnutne vlastný, ale tak všeobecne. Pôvodný spôsob života má zostať čo možno najdlhšie takým, akým je doteraz - a to platí predovšetkým pre ešte nedotknutý život na vidieku so striedmou stravou a drevenými domami so strechami, na ktorých rastie tráva. Ale askéza je drahá. Skromný spôsob života si tak Nóri paradoxne môžu dovoliť len preto, že sú takí bohatí. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 12.3.1997[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Skrátka, nemal o ženy núdzu, ale do chomúta sa ho nepodarilo dostať žiadnej. Často sme boli spolu, najlepšie sme sa cítili v zadymených krčmách, kde mal stále svoj okruh vďačných poslucháčov. Vedel pútavo rozprávať o vesmíre a jeho záhadách, teóriu relativity ovládal tak, ako máloktorá učená hlava. Nebolo hádam takej témy, o ktorej by nedokázal vzrušujúco rozprávať celé hodiny a počúvali ho aj tí, ktorý danej problematike vôbec nerozumeli. Peniaze míňal, akoby si ich sám tlačil, stále tvrdil, že peniaze kazia charakter. Mali so sestrou dobre rozbehnutú živnosť, on bol len mozgom firmy, práca ako taká, ho nenapĺňala. Musím spomenúť ešte jednu príhodu. Istý čas sme chodili s dvomi sestričkami, bolo to praktické, bývali na ubytovni, nebol problém tam i prenocovať. Ešte aj mená mali rovnaké, obe pochádzali od Michaloviec a obe boli naša krvná skupina. Fungovalo to tak, že ak jedna Olinka mala nočnú, tak druhý pár mal izbu pre seba až do rána. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=259116542&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Alebo „ja môžem všetko, veď ocinko zaplatí“. Ale myslela by som tak aj vtedy, ak by som sama bola na ich mieste a bola bohatá? Ak by sa ma niekto na to spýtal, v prvom momente asi poviem áno, určite. Lenže, keď sa tak nad tým zamyslím dlhšie, už si nie som taká istá. I keď sa za to hanbím, asi by som konala rovnako ako tí, ktorých dnes sama odsudzujem. A už sme pri tom známom „peniaze kazia charakter“. No je to skutočne tak? Veď ak má niekto dosť silný charakter, tak ho ani jeho bohatstvo nemôže ovplyvniť. Ale ono je to tak, že človek je od prírody tvor lenivý a pohodlný. Takže načo si robiť ťažkosti, veď ono sa to aj tak vybaví, nie? Tomu detektívovi strčím do vrecka zväzok bankoviek a je to. O. K. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=282995085&corpname=prim-4.0-public-all

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="peniaz"] []* [lemma="charakter"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«