Denar kvari ljudi. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo mnenje, da večje količine denarja ali materialnih dobrin negativno vplivajo na naš značaj. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]
Do pregovora se ljudje različno opredeljujejo [Zgled 4] – nekateri menijo, da izraža resnico [Zgled 6], drugi trdijo, da gre za obremenjenost z nekdanjimi vzgojnimi načeli in nekdanjo miselnostjo [Zgled 2] [Zgled 3] ali da se v okoliščinah, ko ima kdo veliko denarja, le pokaže človekov pravi značaj. [Zgled 7]

Posebnosti rabe#

Različice#

Oblikovne različice#

Zamenljivost sestavin#

Denar kvari značaj. [Zgled 8]

Denar pokvari ljudi. [Zgled 5]

Denar pokvari človeka. [Zgled 6] [Zgled 7]

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Denar. Simbol za dobro in zlo. Nekateri pravijo, da denar kvari ljudi, po drugi strani pa priznavajo, da ni mogoče živeti resnično dovršenega in uspešnega življenja, če nimaš dovolj denarja. Verjetno se bodo marsikomu tovrstna vprašanja porodila ob prebiranju podatkov o plačah v javnem sektorju v Zgornji Savinjski dolini. FidaPLUS

[Zgled 2]
Ko sem pisal knjigo, se mi je takoj postavilo vprašanje, kam naj postavim področje kariere in denarja. Vsi namreč do tega gojimo neka čudna čustva. Omejujejo nas prepričanja, ki smo se jih navzeli od staršev; da denar kvari ljudi, če boš imel veliko denarja, ne boš srečen ali pa ne boš imel prijateljev. Zame je velik izziv, kako imeti vse. Denar je nenazadnje oblika energije, izmenjava, jaz tebi naredim tointo, ti daš meni denar ali obratno. Drugo vprašanje je, kaj početi z njim. Ponavadi ga nimamo zato, ker nimamo pravega odnosa. Večina ljudi čaka, da bodo imeli dovolj denarja, da jim ne bo treba delati, toda to ni namen. Denar mora krožiti, in če ga imaš veliko, moraš z njim tudi koga osrečiti. FidaPLUS

[Zgled 3]

Včasih je veljala miselnost, da denar kvari ljudi, da je umazan. To mogoče sicer še velja za nekatere, vendar mislim, da je ta denar, ki ga težko zaslužimo in moramo zanj vložiti veliko energije in znanja, zelo dragocena dobrina.

FidaPLUS

[Zgled 4]
Da denar kvari ljudi, je že zelo star rek, toda na vprašanje, ali drži ali ne, bi različni ljudje odgovorili povsem različno. FidaPLUS

[Zgled 5]
Če je nekdo zavzel stališče, da denar pokvari ljudi, bo v tistem trenutku, ko bo ustvaril presežek denarja, sam sebe nezavedno začel doživljati kot nekoga, ki se moralno kvari. Če je nekdo v otroštvu doživel, da so njemu pomembni ljudje pokazali zavist, sovraštvo in prezir do bogatih in uspešnih, se bo tisti trenutek, ko se mu bo zdelo, da postaja bogat, ustrašil, da bo izgubil naklonjenost ljudi, ki so mu pomembni. http://www.milivojevic.info/sl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=67 (Dostop: 12. 1. 2010)

[Zgled 6]
Povsod poznajo pregovor, da denar pokvari človeka. Tega se zavedajo tudi številne ameriške družine in bojijo se posledic. Kako naj pravilno vzgojim svoje bogate otroke? je zato vprašanje, na katero v novejšem času išče odgovor vedno več ameriških staršev. FidaPLUS

[Zgled 7]
Pogosto pravijo, da denar pokvari človeka, moje mnenje je, da to ne drži. Denar le razkrije posameznika takšnega, kot je. Tudi med premožnimi so ljudje, ki ne čutijo, da bi bogastvo razkazovali z materialnimi dobrinami in razsipnim življenjem. Ne potrebujejo avtomobilov prestižnih znamk, bahaških hiš, razkošnih jaht. Z denarjem znajo ravnati in si privoščiti tisto, kar jih predvsem notranje bogati. Za takšna doživetja največkrat niti ne potrebujemo denarja ali pa vsaj sorazmerno malo. FidaPLUS

[Zgled 8]
Rybinski predlaga, da bi zaradi pogostih stavk in zahtev po povečanju plač na bankovce nalepili napis: »Finančni minister opozarja: Denar kvari značaj in povzroča demoralizacijo.« beseda

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
#1denar_#1kvariti_#1človek
Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«